Photo 01-12-15 16 13 02.jpg

Welcome to my blog!

I am 19 years old life enthusiast, fitness lover and yogi with a huge passion for healthy cooking. I hope that you will find this page inspirational and that you will love it as much as I do!

HOW TO INTRODUCE YOUR FAMILY TO VEGANISM

HOW TO INTRODUCE YOUR FAMILY TO VEGANISM

Už je to víc, jak půl roku od toho, co jsem přešla na veganství, a proto jsem pro vás sepsala dlouhý článek o tom, co všechno se změnilo a jak v současné době jím. K článku mi přišla spousta otázek a nejvíc vás zajímalo, jak veganství přijala rodina. Musím přiznat, že z toho ze začátku doma nebyli úplně nadšení, ale teď už to naprosto respektují, a dokonce se mnou chodí do veganských bister nebo sami zkouší nejrůznější rostlinná jídla.

A právě proto bych se v dnešním článku chtěla věnovat tomu, jak rodině vysvětlit, že chcete být vegan.

NASTUDUJTE SI INFORMACE

Než se pustíte do nějaké debaty, nastudujte si odborné studie, články a knížky (moje nejoblíbenější knížky najdete zde), ať máte podložená fakta, se kterými můžete argumentovat. Zároveň ale nezapomeňte, že hádky nikdy nic nevyřeší, proto se vyhněte přehnaným emocím, agresivnímu přesvědčování a respektujte názor ostatních. Naopak se jim snažte veganství nenásilně představit, ukázat jeho pozitivní vliv a hlavně vysvětlit, co všechno znamená pro vás.

PODÍVEJTE SE SPOLEČNĚ NA NĚJAKÝ DOKUMENT

Dřív nebylo veganství tak známé, jako je dnes, a proto si hlavně rodiče nebo prarodiče můžou myslet, že se jedná o nějakou dietu a pochopitelně mají strach. Veganství je ale ve skutečnosti životní styl, který má pozitivní vliv jak na naše zdraví, tak na naší planetu. Proto abyste to ukázali i ostatním, podívejte se společně na nějaký dokument (seznam mých nejoblíbenějších najdete zde). Jsem si jistá, že po shlédnutí Earthlings přejde na veganství úplně každý!

PŘIPRAVTE OSTATNÍM VEGANSKÉ JÍDLO

Křupavá pizza, šťavnatý burger, krémové těstoviny nebo slaďoučký dezert - veganství opravdu není jen o zelenině, jak si většina lidí myslí. Zkuste proto rodině něco uvařit, ať vidí, jak rychlá, jednoduchá, a přitom výborná veganská jídla jsou! Zároveň jim můžete připravit i různé rostlinné náhražky masových a mléčných produktů, a ukázat tak, že se chuťově opravdu nemusí ničeho vzdát.

VEZMĚTE RODINU DO VEGANSKÉ RESTAURACE

S předchozím bodem souvisí i ten následující - vezměte rodinu do nějaké veganské restaurace nebo bistra. Sice se dá bez problému najíst vegansky i v běžných restauracích, ale já rodinu často beru právě do těch veganských (moje nejoblíbenější najdete zde). Je to totiž ideální způsob, jak ostatním ukázat, že jsou veganská jídla opravdu chutná, výživná a že na jídelních lístcích najdete takové dobroty, jako jsou burgery, wrapy, pizza a tak dále!

RESPEKTUJTE OSTATNÍ

Když jsem na veganství přecházela, slíbila jsem si, že ho nikdy nebudu nikomu vnucovat. Musím se ale přiznat, že mi veganství úplně změnilo myšlení a že už teď neumím pochopit, že někdo živočišné produkty jí. Hlavně za tím vidím ty etické důvody, které se mi příčí a ze kterých mi je upřímně smutno. Přesto se ale snažím respektovat, že jsme každý jiný a že má každý právo jíst tak, jak vyhovuje právě jemu! I já jsem živočišné produkty dlouho jedla, a proto nemůžu nikoho kritizovat nebo odsuzovat. Naopak mám vždycky velkou radost, když mi děda zavolá, že si s babičkou udělali řepné karbanátky, nebo když jdou rodiče do veganské restaurace i beze mě - i takovéhle malé změny mají velký vliv!

To už by bylo pro dnešní článek všechno! Doufám, že se vám líbil a že vám třeba pomůže - budu moc držet palce!

Děkuju moc za přečtení a budu se na vás těšit zase příště!


It’s been more than six months since I went vegan so I wrote down a huge diet update post for you. I’ve received many reactions on that article and mostly you were curious how my family excepted the fact that I am vegan. I must admit that they were a little worried from the very beginning but now they are absolutely respecting it and they are actually trying some vegan meals as well.

So because of that I’d love to dedicate todays post to my tips how to introduce the veganism to your family.

EDUCATE YOURSELF

Before you start the debate, read some studies, articles and books so you’ll know all the facts. Also, bear in mind that arguing doesn’t solve anything so don’t be too pushy, preachy and respect the opinion of others. Instead, try to introduce the veganism in a positive way, show them its impact and most importantly explain them, what it means to you.

WATCH SOME DOCUMENTARIES

The veganism wasn’t that common in the past so your parents or grandparents can think that it’s some kind of a diet and they can be scared. But in fact, the veganism is a lifestyle which has a positive impact on both our health and the planet. So to prove it to your family, watch some documentaries together (you can find the list of my favourite ones there). I’m sure that everyone will go vegan after watching the Earthlings!

COOK YOUR FAMILY SOME VEGAN FOOD

Crispy pizza, juicy burger, creamy pasta or the sweetest dessert - the veganism is literally not just about the veggies as many people think. So try to cook for your family some vegan food so they can see how quick, easy and delicious it is! Also, you can introduce them into some meat and dairy products substitutes which will show them they don’t have to give up on anything!

TAKE YOUR FAMILY INTO A VEGAN RESTAURANT

That point is connected with the previous one - take your family into some vegan restaurant or bistro. You can find vegan option in a regular restaurant as well but I love taking my family into the vegan ones! It’s an ideal way how to show them that vegan meals can be delicious, nourishing and that you can find burgers, pizzas and other treats on the menu!

RESPECT OTHERS

When I was going vegan I promised myself I’d never force anyone into the veganism. However, I must admit that the veganism completely changed my mind and that I simply can’t understand that someone eats animal products. I can see all those ethical reasons which are making me sick and truly sad. However, I’m trying to respect that we are all different and that everyone can eat what he personally wants! I also ate animal products so I can’t criticize or judge anyone. Actually I’m always so happy when my grandad calls that they are eating beetroot burgers with my granny or when my parents go to vegan restaurant even without me - those little steps have a huge impact!

That’s all for today´s post! I truly hope that you liked it and that you found it helpful - fingers crossed!

Thanks a lot for reading it and I’ll see you in the next post!

VEGANEM LEVNĚ

VEGANEM LEVNĚ

CALCIUM ON A VEGAN DIET

CALCIUM ON A VEGAN DIET