Photo 01-12-15 16 13 02.jpg

Welcome to my blog!

I am 19 years old life enthusiast, fitness lover and yogi with a huge passion for healthy cooking. I hope that you will find this page inspirational and that you will love it as much as I do!

THIS IS JUST THE VEGANNING

THIS IS JUST THE VEGANNING

Byla jsem si jistá, že tahle chvíle jednou přijde, ale teď tomu pořádně nemůžu ani uvěřit. Tak moc jsem se těšila, až se o to s vámi konečně podělím.

Moji milí, jsem veganka.

Na vegetariánství jsem přešla 11.11. 2016 a to z čistě etických důvodů - po shlédnutí pár dokumentů už jsem nedokázala brát maso jen jako produkt. Ze začátku to pro mě znamenalo čistě změnu jídelníčku - jednoduše jsem místo masa začala používat tofu, tempeh, fazole a ostatní rostlinné zdroje bílkovin. Ta změna mi ale neuvěřitelně vyhovovala a konečně jsem si začala jídlo opravdu užívat - začala jsem experimentovat, vymýšlet nové recepty a také daleko víc jíst.

IMG_5085.JPG
IMG_6158.JPG
IMG_6418.JPG
IMG_8873.JPG

Postupem času jsem ale zjistila, že je to daleko víc, než jen jídlo - je to životní filosofie.

IMG_9018.JPG

A právě ta filosofie nenásilí a určité sebeomezení kvůli ostatním byly důvody, proč se mi hlavou začala honit myšlenka veganství. Totiž sýry jsem vlastně nikdy neměla ráda a vajíčka mi přestala chutnat časem tak nějak sama od sebe, a tak jsem nejedla už téměř žádné živočišné produkty. Jediné, co jsem ale dlouhou dobu jedla, byl můj starý, známý tvaroh se syrovátkovým proteinem. Možná si teď říkáte, že jsou přeci daleko lepší nevegan jídla, ale já jsem hodně konzervativní člověk a na tuhle svojí večerní svačinu jsem byla zvyklá několik let. Samozřejmě - když se chce, tak jde všechno. Pořád pro mě ale bylo nejdůležitější poslouchat vlastní tělo, a proto jsem tu změnu nechtěla dělat nijak násilně, když jsem se na ní necítila.

IMG_9021.JPG

A tak to za mě nakonec vyřešil osud a souhra náhod - syrovátkový protein mi došel, po Vánocích jsem neměla peníze na nový a rostlinný mi s tvarohem nechutnal. Byla jsem na odběrech krve a všechny výsledky dopadly skvěle, až na nebezpečně vysokou hodnotu bílkovin. Proto jsem si řekla, že svojí večerní svačinu změním a v tu chvíli, kdy mi hlavou blesklo, že bych se opravdu mohla stát veganem, jsem pocítila takový nával štěstí, že jsem se musela usmát.

A bylo rozhodnuto.

IMG_9022.JPG

Pro přechod na veganství jsem se tedy rozhodla už 11.1. 2018, ale schválně jsem o tom nikomu neřekla, jelikož jsem si chtěla dát jeden měsíc jako zkušební. Když se totiž pro něco rozhodnu, dělám to na 100% a “pro jednou to nevadí” u mě neexistuje. Zároveň jak už jsem zmiňovala, je pro mě nejdůležitější poslouchat vlastní tělo, a tak jsem byla připravená vzít svoje rozhodnutí kdykoliv zpátky, kdyby to tomu mému nevyhovovalo. Po prvním měsíci ale můžu s klidem říct, že je to naprosto boží a jsem...šťastná. Jsem sama sebou.

Jsem vegan.

IMG_9023.JPG

Celkově mě to změnilo, a to jak po fyzické, tak především po mentální stránce. Změnil se můj styl života i způsob myšlení, a tak mě teď napadá milion věcí, o kterých bych se ještě ráda zmínila. Proto jestli je něco konkrétního, co by vás na téma veganství zajímalo a chtěli byste o tom samostatný článek, dejte mi vědět do komentářů.

IMG_9017.JPG

A já děkuju za přečtení tohoto článku, budu se na vás těšit zase příště!


I was sure this moment would come but now I can’t even believe it actually did. Oh my, how much I’ve been looking forward to share it with you.

My friends, I’m a vegan.

I went vegetarian on the 11th November 2016 purely because of the ethical reasons - after watching some documents meat stopped being just a product for me. From the very beginning I changed my diet - like I incorporated more tofu, tempeh, beans and other plant based protein sources instead of meat. I absolutely loved that change and I started enjoying food like never before - I started experimenting in the kitchen, creating new recipes and eating much more as well.

IMG_5088.JPG
IMG_6158.JPG
IMG_6419.JPG
IMG_8873.JPG

However, later on I realized it’s about more than just food - it’s a whole philosophy.

IMG_9018.JPG

And actually that philosophy of non-violence and some kind of self-restriction for others were the reasons why I had a thought of becoming vegan deep inside my head. In fact, I’ve never liked cheese and I naturally stopped craving eggs as well so I wasn’t consuming almost any animal product. The only one I did consume was a quark with a whey protein powder. You’re now probably thinking there are other way more delicious non-vegan meals but I’m a very conservative person and I’ve been eating that snack for many years. Of course - everything’s possible when you truly want it. But at the same time the most important thing for me was to listen to my own body so I didn’t want to rush the change when I wasn’t feeling it on 100%.

IMG_9021.JPG

And finally the destiny was what decided - I run out of the whey protein powder, I didn’t have money to buy a new one and I didn’t like quark with plant based protein powder. Also, I got my blood tested and all the results ended up well except dangerously high level of protein. So I decided to change my night snack and in the moment I realized I could become vegan I felt such a huge happiness it honestly made me smile.

And it was official.

IMG_9022.JPG

I decided to go vegan already on the 11th January but I didn’t tell about it to anyone as I wanted to try one month. Once I decide to do something I do it on 100% and that “it doesn’t matter for once” is just not my thing. And as I said, my priority is listening to my body so I was prepared to take my decision back if it wasn’t the right thing for me. But right now after the first month I can honestly say it’s amazing and I’m...feeling happy. I’m being myself.

I’m a vegan.

IMG_9023.JPG

It completely changed myself both physically and mentally. It changed my lifestyle and the way of thinking so right now I have millions of topics I’d love to cover running inside my head. So if you’re interested in some specific vegan topic and you’d like me to write a single post about it, let me know in the comments.

IMG_9017.JPG

Thank you so much for reading that post and I’ll see you in the next one!

THE SOY: IS IT HEALTHY?

THE SOY: IS IT HEALTHY?

REVIEW: VEGAN PROTEIN BARS

REVIEW: VEGAN PROTEIN BARS