Photo 01-12-15 16 13 02.jpg

Welcome to my blog!

I am 19 years old life enthusiast, fitness lover and yogi with a huge passion for healthy cooking. I hope that you will find this page inspirational and that you will love it as much as I do!

10 REASONS YOU SHOULDN’T GO VEGAN

10 REASONS YOU SHOULDN’T GO VEGAN

Tak jo, je to tady - v dnešním článku bych se s vámi chtěla podělit o 10 důvodů, proč nebýt vegan.

Jste překvapení?

Asi jste to nečekali, že?

Nebojte! S veganstvím rozhodně nekončím, vždyť to bylo moje nejlepší rozhodnutí v životě! Vlastně už to beru jako součást mě a přijde mi to úplně přirozené. Nicméně, přestože se veganství rozrůstá čím dál tím víc, spousta lidí ho pořád odsuzuje - a proto bych se teď chtěla pokusit 10 nejčastějších mýtů vyvrátit!

VEGANI JEDÍ JENOM ZELENINU

Asi ten nejčastější argument proti veganství je, že vegani jedí jenom zeleninu. Je sice pravda, že naše strava neobsahuje živočišné produkty a že je založená na produktech rostlinných, ale věděli jste, že třeba takové sušenky Oreo jsou veganské? Spousta produktů z běžných supermarketů je náhodně veganských a hlavně existuje nekonečné množství nejrůznějších rostlinných náhražek sýrů, párečků, burgerů a tak dále!

VEGANŮM CHYBÍ BÍLKOVINY

Další velmi častý argument proti veganství, jsou staré, dobré bílkoviny. Právě proto jsem o bílkovinách na rostlinné stravě sepsala samostatný článek, který najdete zde, ale ve zkratce - určité množství bílkovin najdete v úplně každé rostlinně. Když jí člověk pestře, vyváženě a hlavně dostatečně, nemusí se nedostatku bílkovin ani trochu bát. Mezi nejvýznamější zdroje potom patří tofu, tempeh, seitan, fazole, cizrna, čočka, hrášek, chia semínka, konopná semínka, oříšky, quinoa, ovesné vločky nebo lahůdkové droždí.

BEZ MLÉKA NEZÍSKÁŠ VÁPNÍK

I o vápníku jsem sepisovala samostatný článek, ve kterém jsem říkala, že nás už od dětství všichni učí, že abychom měli zdravé a silné kosti, musíme pít kravské mléko - jenže si většina lidí neuvědomuje, proč kravské mléko ten vápník vlastně obsahuje. Vápník se totiž nachází v půdě, ze které ho vstřebávají rostliny. Krávy potom tyto rostliny spasou a vápník se metabolickými procesy uvolní do jejich mléka. Krávy ale dávají mléko jen když jsou březí, přičemž primární funkcí jejich mléka je dostatečně vyživit telátko, které si ještě nedokáže potravu obstarat samo. Proto kravské mléko sice opravdu obsahuje vápník, ale zároveň obsahuje velké množství nasycených tuků, cholesterolu a hormonů. Není tedy lepší získat vápník přímo od zdroje a vyhnout se všem těmhle nežádoucím věcem? Hlavní rostlinné zdroje vápníku jsou kadeřavá zelenina, brokolice, mandle, tofu, tempeh, fazole, cizrna, sezamová semínka nebo tahini.

NA VEGANSKÉ STRAVĚ SE NEDAJÍ BUDOVAT SVALY

Myslíte si, že se bez kuřete, vajec a tvarohu nedá nabrat svalová hmota? Potom bych vám doporučovala přečíst si moje rozhovory s Ferdinandem, Stef nebo Maddie - všichni posilují několikrát týdně a své silné, pevné svaly krmí jedině vegansky!

VEGANSTVÍ = DIETA

Spousta lidí také označuje veganství za dietu nebo dokonce poruchu příjmu potravy. Nepopírám, že pro někoho to může představovat způsob, jak zhubnout, ale u většiny lidí se jedná o životní styl, ve kterém jídlo vlastně ani není to nejdůležitější - veganství je totiž etická filosofie založená na nenásilí, a proto vegané například ani nepoužívají testovanou kosmetiku, nenosí kožené oblečení nebo nenavštěvují zoo a cirkusy.

VEGANSTVÍ JE DRAHÉ

Tvrzení, že je veganství drahé, je částečně pravda - záleží totiž na tom, jakou formu si vy sami zvolíte. Když se vyberete předražené alternativy živočišných produktů, nejnovější doplňky stravy a všemožné superfoods, potom je veganství opravdu pěkně drahé. Když se ale zaměříte na tzv. celistvé potraviny, tedy na zeleninu, ovoce, brambory, rýži, fazole a tak dále, troufám si říct, že je veganství naopak nejlevnější forma stravování! 

LIDÉ V PRAVĚLU JEDLI MASO

...a také se nemyli, neoblékali a nečistili si zuby. Myslím, že od pravěku už uplynulo pár let a že jsme se jako lidstvo přeci jen trochu posunuli. A také - lidé v pravěku jedli to, co si sami ulovili. My si pohodlně koupíme už připravený produkt a vlastně ani nevnímáme, že to někdy bylo zvíře. Schválně mi řekněte, kdo by dokázal vlastníma rukama zvíře ulovit a následně ho sníst?

SÓJA JE NEZDRAVÁ

Sója je další sporné téma, které si zaslouží samostatný článek, a proto ho už najdete zde. Ale jednoduše - v čem se shodují všechny studie zabývající se sójou, je to, že zkoumají tzv. isoflavony, což je druh fytoestrogenů. Ovšem isoflavony přijímáme v kombinaci s dalšími látkami, a proto je jejich chování v našem těle jiné, než když se zkoumají izolovaně. Zároveň spousta studií vychází z výzkumů prováděných ve zkumavce, případně na zvířatech, a proto se tyto účinky dají jen těžko srovnávat s účinky v lidském těle. Studie popisující negativní vliv sóji v lidském těle také většinou vycházejí z předpokladu, že člověk zkonzumuje nereálně vysoké množství sóji. Je sice pravda, že isoflavony mají podobnou chemickou strukturu jako estrogen v našem těle, nicméně vážou se k jiným estrogenovým receptorům - a proto mají také jiné účinky! Na co je tedy potřeba, dát si pozor? Základem je vyvážený jídelníček, sóju konzumovat hlavně fermentovanou a vyhnout se vysoce zpracovaným produktům.

VEGANI JSOU POVÝŠENÍ

Opět tvrzení, se kterým tak trochu souhlasím - někdy se totiž opravdu může zdát, že jsou vegané povýšení. I já se musím přiznat, že po načtení nejrůznějších studií a shlédnutí mnoha dokumentůnechápu, jak jsem někdy mohla nebýt vegan a na maso už se prostě nedokážu dívat jen jako na produkt. Zároveň se ale snažím respektovat, že je to moje volba a přesvědčení a že každému vyhovuje něco jiného.

JEDINEC NIC NEZMŮŽE

Jó? A zkoušeli jste někdy usnout s komárem? Ne, ale vážně - ať už jde o cokoliv, vždy buďte tou změnou, kterou ve světě chcete vidět. Je sice pravda, že jedinec nezachrání všechny zvířata a že kvůli němu nebude celý svět zero waste, ale třeba svým přístupem inspiruje pár lidi, kteří inspirují další lidi a najednou se změna projeví. A i kdybyste třeba jen omezili živočišné produkty, věřte mi, že i to bude mít velký vliv.

Počítám s tím, že na tenhle článek budou rozporuplné reakce, a proto bych na závěr chtěla říct, že veganství nikomu nevnucuji. Sice mám svůj názor, ale styl stravování je každého volba, a proto to respektuji - tak prosím respektujte i vy ten můj. Děkuju za přečtení dnešního článku a budu se na vás těšit zase příště!


So it’s officially here - today I’d like to share with you reasons why you shouldn’t go vegan.

Are you surprised?

You didn’t expect that, right?

Hah guys, don’t worry! I’m definitely not giving up the veganism, it was honestly the best decision in my life! In fact, I feel like it’s a natural part of me. However, even though the vegan community is growing more and more, there are still many arguments against this way of eating - and now I’d like to try to make those myths clear!

VEGANS EAT SOLELY VEGGIES

Possibly the most common argument against the veganism is that vegans eat solely veggies. It’s true that we avoid animal products which means that our diet is focused on the plant ones, but did you know that Oreo cookies are actually vegan? There can be found many accidentelly vegan foods in regular supermarkets and there are also endless substitutes of cheese, sausages, burgers and so on!

VEGANS DON’T GET ENOUGH PROTEIN

Another very common argument against the veganism is the protein deficiency. That’s actually the reason why I wrote a single post about it but basically - you can find some amount of protein in every plant. If you are eating a balanced whole food plant based diet, you truly don’t have to worry about the lack of protein. Protein richest foods are tofu, tempeh, seitan, beans, chickpeas, lentils, peas, chia seeds, hemp seeds, nuts, quinoa, oats or nutritional yeast.

YOU CAN’T GET CALCIUM WITHOUT THE MILK

I also dedicated a single post to the calcium in which I said that the calcium is found in the soil and from that it is being absorbed by the plants. Cows then eat those plants and the calcium is released into their milk. But the main function of the cow’s milk is to nourish the baby cow and apart from the calcium, it contains saturated fats, cholesterol and hormones as well. So isn’t it better to consume the calcium straight from the source and even avoid all these unnecessary things? There’s no need to worry about the lack of the calcium on a vegan diet as every plant contain some amount. The key is healthy, balanced diet and most importantly a sufficient amount of food! The main sources of the calcium are leafy greens, broccoli, almonds, tofu, tempeh, beans, chickpeas, sesame seeds or tahini!

YOU CAN’T BUILD MUSCLES ON A VEGAN DIET

Do you think that you can’t build muscles without the chicken, eggs and quark? Then I’d highly recommend you reading my interviews with Ferdinand, Stef or Maddie - they workout regularly and they fuel their strong muscles only with vegan food!

VEGANISM = DIET

Many people consider the veganism as a diet or even as an eating disorder. It can definitely serve as a way how to lose weight for some but for most of the people it’s a lifestyle where the food is actually not that important - it’s an ethical philosophy based on a non-violance so vegans for example don’t use tested cosmetics, don’t wear leather or they avoid visiting zoo.

VEGANISM IS EXPENSIVE

The saying that the veganism is expensive is partly true - it depends on you which form you personally choose. When you choose to eat over-priced substitutes, supplements and superfoods, than the veganism is expensive. However, if you stick to whole foods such as veggies, fruit, potatoes, rice, beans and so on, then the veganism is the cheapest way of eating!

PEOPLE IN PREHISTORY ATE MEAT

...and they also didn’t shower, wear clothes or clean teeth. I think that some time have passed since the prehistory tome and that we are a bit further than we used to be. Also, prehistoric people ate what they haunted themselves. While now, we buy already prepared product and we don’t even realize that it used to be an animal. Be honest, who could haunt an animal with his own hands and then eat it?

SOY IS UNHEALTHY

Soy is another highly discussed topic on a vegan diet so I dedicated a single post to it as well. But basically - what all the studies about soy have in common is that they talk about one particular part of the soy, the isoflavones. However, we consume these isoflavones along with other nutrients so they behave differently than when they are isolated. Also, many studies were tested in a test tube or on animals so the effect in a human body would be completely different. Some studies describing negative impact of soy were based on an assumption that a person consumes unreal amount of soy. It’s true that isoflavones do have similar chemical structure as oestrogen in our bodies but they bind to different oestrogen receptors. So they have different effects! And what to be careful about? The key is balanced diet, eating fermented soy and avoiding processed food.

VEGANS ARE BIG-HEADED

Another argument I partly agree with - sometimes it might appear that vegans are big-headed. I must admit as well that after watching some documentaries and reading some studies I can’t understand how I could not be vegan and I can’t see meat only as a product anymore. However, at the same time I’m trying to respect that it’s my personal choice and that it doesn’t work for everyone.

ONE PERSON DOESN’T HAVE ANY IMPACT

Well and have you ever tried to fall asleep with a mosquito? No but seriously - no matter what, always be the change you wish to see in the world. It’s true that one person won’t save all the animals and that he won’t convince whole world to go zero-waste, but he can inspire some people who inspire other people and then the change actually happens. And even if you just reduce animal products, trust me that it will have a huge impact!

I know that this post might be a little controversial so to conclude, I’d love to say that I don’t force anyone to go vegan. I have my own opinion, but the way of eating is a personal choice which I absolutely respect - so please, respect mine as well. Thank you for reading this post and I’ll see you in the next one!

VEGANEM LEVNĚ

VEGANEM LEVNĚ

HOW TO INTRODUCE YOUR FAMILY TO VEGANISM

HOW TO INTRODUCE YOUR FAMILY TO VEGANISM