Photo 01-12-15 16 13 02.jpg

Welcome to my blog!

I am 19 years old life enthusiast, fitness lover and yogi with a huge passion for healthy cooking. I hope that you will find this page inspirational and that you will love it as much as I do!

CALCIUM ON A VEGAN DIET

CALCIUM ON A VEGAN DIET

V minulých článcích už jsme si vysvětlili, že to s tou sójou není zase tak špatné, že je hloupost omezovat zdravé tuky, že jako vegan neumřete na nedostatek železa, a že vám dokonce nehrozí ani nedostatek bílkovin. Proto bych se v dnešním článku chtěla věnovat dalšímu kontroverznímu tématu veganství, a tím je vápník.

Nejdříve si vysvětlíme, co to ten vápník vůbec je. Vápník je minerál nezbytný pro lidské zdraví - tvoří základ kostí a zubů, podporuje činnost svalů (včetně srdce), snižuje krevní tlak nebo například napomáhá správnému trávení. Už od dětství nás učí, že abychom měli zdravé a silné kosti, musíme pít kravské mléko - jenže si spousta lidí neuvědomuje, proč kravské mléko ten vápník vlastně obsahuje.

Vápník se totiž nachází v půdě, ze které ho vstřebávají rostliny. Krávy potom tyto rostliny spasou a vápník se metabolickými procesy uvolní do jejich mléka. Krávy ale dávají mléko jen když jsou březí, přičemž primární funkcí jejich mléka je dostatečně vyživit telátko, které si ještě nedokáže potravu obstarat samo. Proto kravské mléko sice opravdu obsahuje vápník, ale zároveň obsahuje velké množství nasycených tuků, cholesterolu a hormonů.

Není tedy lepší získat vápník přímo od zdroje a navíc se vyhnout všem těmhle nežádoucím věcem?

Nedostatku vápníku na veganské stravě se proto opravdu nemusíte bát, protože určité množství obsahuje úplně každá rostlina. Základem je jen zdravá, vyvážená strava a hlavně dostatečné množství jídla!

Mezi nejvýznamnější zdroje vápníku potom patří především:

 • kadeřavá zelenina
 • brokolice
 • mandle
 • tofu
 • tempeh
 • fazole
 • cizrna
 • sezamová semínka
 • tahini

Kromě vápníku jsou ale pro zdravé kosti důležité ještě další dva faktory - dostatečné množství vitaminu D a pravidelné cvičení. Vitamin D zlepšuje vstřebávání vápníku, zatímco cvičení zvyšuje hustotu kostí.

To už by bylo pro dnešní článek téměř všechno, ale na závěr bych chtěla říct, že jestli si myslíte, že máte ve stravě málo vápníku a nebo že dokonce máte jeho hladinu nízkou, nechte si udělat krevní rozbor a vše konzultujte s lékařem.

Doufám, že se vám článek líbil a hlavně, že vám pomůže! Děkuju moc za přečtení a budu se na vás těšit zase příště!


In the previous posts I already explained that the soy is not that bad, that it’s silly to restrict healthy fats, that vegans won’t die on the lack of iron and that they don’t even have to worry about the protein deficiency. So today I’d love to dedicate this post to another highly discussed topic when it comes to the veganism - the calcium.

Let’s start with the explanation what the calcium actually is. The calcium is an essential mineral for optimal human health - it’s important for our bones and teeth, it supports muscle functions, it lowers blood pressure or helps with a digestion. We are being thought from a very young age that we have to drink milk in order to have strong and healthy bones - however, many people are unaware why the milk actually contains the calcium.

The calcium is found in the soil and from that it is being absorbed by the plants. Cows then eat those plants and the calcium is released into their milk. But the main function of the cow’s milk is to nourish the baby cow and apart from the calcium, it contains saturated fats, cholesterol and hormones as well.

So isn’t it better to consume the calcium straight from the source and even avoid all these unnecessary things?

There’s no need to worry about the lack of the calcium on a vegan diet as every plant contain some amount. The key is healthy, balanced diet and most importantly a sufficient amount of food!

The main sources of the calcium are:

 • Leafy greens
 • Broccoli
 • Almonds
 • Tofu
 • Tempeh
 • Beans
 • Chickpeas
 • Sesame seeds
 • Tahini

Apart from the calcium, there are two other important factors for healthy bones - enough of the Vitamin D and regular exercising. Vitamin D helps with calcium absorption while the regular exercising increases bone density.

That’s almost all but before we end I’d like to say that if you think you might not have enough of the calcium in your diet or that you are even deficient, definitely get your blood tested and consult everything with your doctor.

I hope that you liked that post and that you found it helpful! Thank you so much for reading it and I’ll see you in the next one!

HOW TO INTRODUCE YOUR FAMILY TO VEGANISM

HOW TO INTRODUCE YOUR FAMILY TO VEGANISM

PROTEIN ON A VEGAN DIET

PROTEIN ON A VEGAN DIET