Photo 01-12-15 16 13 02.jpg

Welcome to my blog!

I am 19 years old life enthusiast, fitness lover and yogi with a huge passion for healthy cooking. I hope that you will find this page inspirational and that you will love it as much as I do!

4-INGREDIENT COOKIE DOUGH

4-INGREDIENT COOKIE DOUGH

Před pár dny jsem si konečně zapsala předměty na letošní rok a řeknu vám, dalo mi to pěkně zabrat. I když se to možná nemusí zdát jako něco náročného, u nás na škole je na výběr z takového množství nejrůznějších předmětů, že pomalu ani nevíte, pro které se rozhodnout. Přesto ale na seznamu něco chybí. Něco, co vás nenaučí na žádné škole, přestože je to v životě úplně nejdůležitější - jak milovat sám sebe.

A tím nemyslím jen své přetékající špíčky, odstáté uši a křivé zuby, jak nás všechny ty příspěvky o sebelásce učí. Milovat své tělo a jeho nedokonalosti je sice úžasné, ale často si neuvědomuje, že přeci nejsme jen ta schránka patrná na pohled. Jsme složeni z těch drobných, avšak neopominutelných částí, jako jsou naše myšlenky, vzpomínky, sny, přání nebo obavy a i ty bychom se měli naučit milovat. Vždyť vezměte si třeba takové sušenky. Nemilujeme je pro jejich tvar, pro to jak jsou kulaté, hranaté, rovné nebo křivé.

Milujeme je pro to neodolatelné sušenkové těsto.

IMG_6429.JPG

Už jste si možná všimli, jak trapně jednoduché jsou moje recepty a že je na nich většinou nejtěžší nesníst těsto rovnou z mixéru. A tak když jsem minule zkoušela nový sušenkový recept, k pečení nakonec vůbec nedošlo. Totiž i když jsou na těsto potřeba jen 4 ingredience, má krémově hutnou konzistenci, sladkou chuť a spoustu bílkovin. Příprava je superrychlá, stačí dát všechny ingredience do mixéru a pak jen láskyplně olizovat svůj prst.

A můžete mi věřit, že až vyzkoušíte tenhle recept, budete milovat sami sebe!

INGREDIENCE:

Fazole dáme do mixéru a důkladně rozmixujeme. Poté přidáme všechny zbylé ingredience kromě čokoládových chipsů a opět promixujeme.

Do vzniklé směsi přisypeme čokoládové chipsy, promícháme a můžeme podávat!


Few days ago I finally picked subjects for an upcoming semester and to be perfectly honest, it was pretty hard. It might not appear as something that difficult but there are so many subjects on our school that you literally don’t know which one to choose. However, something is still missing on the list. Something that no one teaches you even though it’s probably the most important thing in life - how to love yourself.

And by saying that I don’t mean just to love your love handles, chubby cheeks or crooked teeth as all those self-love posts are teaching us. It’s amazing to love your body and your imperfections but we often forget that we are not just the body. We consist of thoughts, memories, dreams, wishes and worries and we should learn to love them as well. For example cookies. We don’t love them for their shape, we don’t love how round, flat, big or small they are.

We love them for that incredible cookie dough.

IMG_6429.JPG

You probably already noticed how awkwardly easy my recipes are and that the hardest part is often not to eat the dough straight from the blender. So basically last time when I was trying new cookie recipe, the process of baking actually didn’t happen at all. In fact, even though the dough requires 4 ingredients, it has amazingly creamy consistency, sweet taste and a lot of protein. The preparation is superquick, you just add all the ingredients into a blender and then lovingly lick your finger.

And you can trust me that once you try this recipe you will love yourself!

INGREDIENTS:

  • 1/2 cup of butter beans

  • 2 tablespoons of unsweetened almond milk

  • 1 tablespoon of almond butter

  • 1 teaspoon of coconut sugar

  • Handful of chocolate chips

Add the beans into a blender and blend them properly. Then stir in all the remaining ingredients except the chocolate chips and blend again.

Finally stir in the chocolate chips and serve!

BROWNIE PROTEIN BARS

BROWNIE PROTEIN BARS

(NOT)TUNA SPREAD

(NOT)TUNA SPREAD