Photo 01-12-15 16 13 02.jpg

Welcome to my blog!

I am 19 years old life enthusiast, fitness lover and yogi with a huge passion for healthy cooking. I hope that you will find this page inspirational and that you will love it as much as I do!

YOUR VIBE ATTRACTS YOUR TRIBE

YOUR VIBE ATTRACTS YOUR TRIBE

Možná se to tak na první pohled nemusí zdát, ale ve skutečnosti jsem velký introvert a už od dětství špatně navazuji nové vztahy - vždycky jsem totiž ve všem jiná, než ostatní. Zatímco všechny ostatní děti školku milovaly, já každé ráno plakala, že tam nechci jít, jelikož jsem si neměla s kým hrát. Na základce pro mě byly největší noční můrou zase školní výlety, jelikož jsem neměla s kým sedět v autobuse. Přesto byl pro mě ale úplně nejhorší loňský rok. Byl to můj poslední rok na gymplu, ale s nikým jsem si pořádně nerozuměla a strašně jsem se tím trápila. Byla jsem vegetarián, nepila jsem alkohol, nechodila jsem na party...byla jsem jiná, než ostatní a skoro nikdo se se mnou nebavil. Tou dobou jsem opravdu neměla skoro žádné kamarády, a tak jsem si o sobě začala myslet, že jsem divná.

Vždyť přeci musím být já ta špatná, když si všichni rozumí, baví se spolu a dělají stejné věci.

O rok později právě nahrávám video z našeho setkání s holkama, plánuji další meet-up a odpoledne mě čeká sraz s kamarádkou. Jsem pořád stejná, a přesto se něco změnilo - přijala jsem to, že jsem jiná. A začala jsem si to užívat! Uvědomila jsem si, že pravděpodobně nikdy nebudu stejná jako většina a kdybych se snažila změnit sama sebe, šla bych tak akorát proti své vlastní přirozenosti. A už bych to nebyla já! Neříkám, že jsem dobrá, ale zároveň nejsem ani špatná - každý jsme jiný a pro každého je normální něco jiného, a tak se ani nedá přesně definovat, co je skutečně správné a normální.

Ať už v životě uděláte cokoliv, stejně se nikdy nezavděčíte všem, a proto musíte být spokojeni hlavně sami se sebou. To, že si večer radši zalezete s knížkou, neznamená, že jste špatní. To, že se večer rádi chodíte bavit ven, neznamená, že jste špatní. To, že nejradši sportujete, neznamená, že jste špatní. To, že nejradši koukáte na seriály, neznamená, že jste špatní. Proto nedejte na názory ostatních, dělejte, co vás baví a hlavně neskrývejte to, kým ve skutečnosti jste. Na světě je 7 miliard lidí a sama můžu potvrdit, že když se přijmete a budete tomu otevření, zákon přitažlivosti vám do života sešle stejné blázny, jako jste vy.

Protože to, co do světa dáte, se vám zase vrátí.


It might not be visible but in fact, I’m a highly introverted person and I struggle a lot with starting new relationships - the reason is that I’ve been different since my childhood. While all the other children loved kindergarten, I used to cry every time I was forced to go there. Then in the primary school, going on a school trip was my biggest fear. However, the hardest year for me was the last one. It was the last year of my high school but no one liked me which gave me anxiety. I was a vegetarian, I didn’t drink alcohol and parties were just not my thing... I was different and I had no one to talk to. During that time I had literally no friends so I started thinking I’m weird.

I thought I must be bad when all the other people had fun together and did the exact same things.

Year later, I’m now uploading the video from our girls date, I’m planning next meet-up and later I’m seeing my friend. Even though I’m still same as I was last year, something changed - I accepted the fact I’m different. And I fell in love with it! I realized I will never be the same as other people and if I try to change it, I won’t be myself anymore. I’m not saying I’m good but I’m not bad either - we are all different and everyone’s conception of normality is different. So basically, we can’t define what’s normal at all.

No matter what you do, there will always be someone criticizing you so you must be happy with yourself at the very first place. It doesn’t mean you’re bad if you prefer staying at home and reading the book. It doesn’t mean you are bad if you prefer going out and drink. It doesn’t mean you are bad if you love exercising. It doesn’t mean you are bad if you love binge watching series. So don’t care about what other people think, do what you love and don’t hide who you truly are. There are 7 milliards people on the Earth and trust me that once you’re opened to it, you’ll find as crazy people as you are.

Because your vibes attracts your tribe.

HOW TO START THE BLOG

HOW TO START THE BLOG

MY FOOD PHOTOGRAPHY TIPS

MY FOOD PHOTOGRAPHY TIPS