Photo 01-12-15 16 13 02.jpg

Welcome to my blog!

I am 19 years old life enthusiast, fitness lover and yogi with a huge passion for healthy cooking. I hope that you will find this page inspirational and that you will love it as much as I do!

TRAVEL DIARY: SWITZERLAND, ITALY, MONACO

TRAVEL DIARY: SWITZERLAND, ITALY, MONACO

Během jednoho týdne jsem byla na třech naprosto odlišných místech – v horách ve Švýcarsku, na klasické italské vesnici a v zemi luxusu, v Monaku. Během jednoho týdne jsem tedy poznala tři naprosto odlišné životní styly.

Ve Švýcarsku bylo všechno nádherně upravené, čisté a uhlazené. Příroda byla naprosto…dech beroucí. Obrovské hory se zasněženými vrcholky. Klidně se pasoucí krávy na zářivě zelené trávě. Vodopády lemující silnici. Lidé bez výraznějších emocí, ale ochotní a vstřícní.

V Itálii byl na všechno čas. Nikam se nespěchalo, ale všichni byli stále usměvaví a nabíjející pozitivní energií. Párkrát jsem tam byla v posilovně, která otevírala v 9:30. Ani jednou sice neotevřela na čas, ale pokaždé otevřel usměvavý pán, který se mi snažil se vším pomoci, přestože mluvil jenom italsky. Ve městě jsem si našla trasu na běhání. Vždycky jsem podél moře doběhla k majáku, kde nikdo nebyl. Sedla jsem si tam a chvíli jenom koukala a poslouchala vlny narážející na kameny.

A nakonec Monako/Monte Carlo. Z naší italské vesničky to do Monaka trvalo přibližně 45 minut. Je neskutečné, jak se za 45 minut dá ocitnout v úplně jiném světě. Ve světě jachet, luxusních aut a drahých obleků. Kde život plyne pomalu a sny se stávají skutečností.

Přestože byla tato 3 místa naprosto odlišná, jedno měla společné. V horách, u moře i mezi drahými jachtami člověk najednou zapomene na všechny starosti a uvědomí si, jak je život krásný svou rozmanitostí. Máme nekonečné možnosti, je jenom na nás, kde strávíme zbytek života. Ale víte co je na cestování nejlepší? Že si uvědomíte, že domovu se stejně nic nevyrovná.


I visited 3 diametraly different places in one week – mountains in Switzerland, traditional Italian village and the country of luxury, Monaco. So I explored 3 absolutely different lifestyles.

There was everything clear and in a great shape in Switzerland. The nature was… breath taking. Massive mountains with sprinklening of snow on the top. Peaceful cows eating bright green grass. Waterfalls crossing the road. People without visible emotions, but villing and helpful.

In Italy, there was time on everything. No hurry, everyone was always smiling and spreading positive energy. I was in the gym few times and it was supposed to open at 9:30. Even though it was never opened on time, there was always a man with a kind smile on his face trying to help me. I found a routefor running in the city. I always run along the sea to a lighthouse where no one was. I sit there and just watch waves hitting the rocks.

And finally, Monaco/Monte Carlo. It took about 45 minutes from our Italian village to get to Monaco. It is incredible how you can find yourself in a completely different world in just a few minutes. In a world of yachts, luxurious cars and expensive suits. Where life goes slowly and dreams come true.

In spite of these 3 places were way different, they had one in common. In the mountains, at the sea as well as between the expensive yachts one forgets about all the worries and realize how amazing this life is. We have unlimited possibilities. It is just upon us where we will spend the rest of our lives. But do you know what is the best thing of travelling? That you realize that home is actually your favourite place.

Švýcarská vlajka na konci ledového tunelu Furka, který má převýšení 2 429 m. Zajímavostí je, že se zde natáčela bondovka Goldfinger.

Swiss flag at the end of an icy tunnel which has 2 429 m cant. The interesting fact is that the movie Goldfinger from Bond series was filmed there. 

Ledovcové jezero

Glacial lake

Rodiče

My parents

První snídaně na zahrádce v Itálii - cottage lívance

First breakfast on our Italian garden - cottage pancakes

Bazén, který byl sice společný pro všechny 3 apartmány, ale byl krásně čistý, teplý s nádherným výhledem na celou Imperii. 

The pool was common for all 3 apartments, but it was absolutely clean with hot water and amazing view of whole Imperia.

 

Pravé italské gelato nesmělo chybět a příchut exclusive double chocolate rozhodně stála za to! A mimochodem - tohle je jeden ,,kopeček´´ :)

Traditional gelato is a must when in Italy. I went for an exclusive double chocolate flavour and it was on point! And by the way - this is just one scoop :)

Nejkrásnější maminka <3

The most beautiful mum <3

já, mamka, ségra

me, mum, sis

Opalovačka & milkshake & Vegan v kondici

Sunbathing & milkshake & Thrive book

Grilovaný mečoun + cuketa a jako příloha vařené brambory

Grilled swordfish + zucchini and boiled potatoes as a side

Katedrála San Maurizio stojí na vrcholku města a je největší v celé Ligurii. Byla opravdu nádherná.

Cathedral of San Maurizio is located on the top of the city and it is the biggest cathedral in Liguria. It was absolutely wonderful.

Klasické italské domečky

Traditional Italian houses

Chocolate lover banana nice cream & coco & homemade granola

Zatímco v Česku psi do supermarketu nesmějí, v Itálii pro ně mají speciální nákupní košíky.

While in Czech dogs are not allowed to be in a supermarket, in Italy they have special shopping baskets for them. 

Jedna z nejlepších věcí na dovolené byly ranní běhy kolem moře.

One of the best things on holiday were morning runs along the beach.

Grilovaná zelenina, losos, quinoa, špenát, slunečnicová semínka a tahini

Grilled veggies, salmon, quinoa, spinach, sunflower seeds, tahini

Monaco

Knížecí palác v Monaku

Prince´s palace of Monaco

A na závěr poslední dovolenkový oběd - klasická italská pizza. Měla jsem jí asi po 5 letech a sice mě utvrdila v tom, že mi více chutnají ta moje jídla, ale byla výborná a vážně jsem si jí vychutnala. Bylo to perfektní zakončení naší dovolené :)

And finally our last holiday lunch - traditional Italian pizza. I had it after 5 years and even though it prove me that I prefer my clean meals, it was delicious and I absolutely enjoyed it. It was a perfect ending to our holiday :)

AUGUST FAVOURITES

AUGUST FAVOURITES

JULY FAVOURITES

JULY FAVOURITES