Photo 01-12-15 16 13 02.jpg

Welcome to my blog!

I am 19 years old life enthusiast, fitness lover and yogi with a huge passion for healthy cooking. I hope that you will find this page inspirational and that you will love it as much as I do!

MINDSET XIII.: BE YOUR OWN KIND OF BEAUTIFUL

MINDSET XIII.: BE YOUR OWN KIND OF BEAUTIFUL

Po dlouhé době je tu další článek na téma "sebeláska". Tentokrát se ale nechci věnovat pojetí vlastního těla nebo vztahu s jídlem jako v předchozích článcích, chtěla bych mluvit o něčem, co je mi možná ještě bližší - odlišnost.

Upřímně asi není vhodnější člověk k napsání tohohle článku, jelikož jsem už od dětství byla vždycky ve všem jiná. Nesnášela jsem chodit do školky, probrečela jsem každou školu v přírodě a hlavně jsem se už někdy v 11 letech začala malovat, nosit hluboké výstřihy a minisukně. Jasně, tímhle divokým obdobím si projde asi každý, ale u mě přišlo ve chvíli, kdy si většina mých spolužaček malovala tak akorát omalovánky, a proto jsem se stala terčem neustálých narážek, hodnocení a pomluv, které mě dovedly až k poruše příjmu potravy.

O tom už jsem ale mluvila v minulém článku a hlavně v E-BOOKU, takže to je zbytečné znovu rozebírat. Co jsem tím ale chtěla říct je to, jak obrovský vliv má na nás okolí. Já jsem tak dlouho poslouchala, že jsem divná, až jsem tomu uvěřila a začala skrývat to, jaká doopravdy jsem. Styděla jsem se, že jsem jiná, a tak jsem dělala věci, které mi nebyly přirozené. Bála jsem se projevit svůj názor a ve všem jsem se snažila být stejná, jako ostatní. Jenže i když jsem dělala všechno pro to, abych byla perfektní, vždycky se našel někdo, kdo se mnou měl nějaký problém.

A tak mě to přestalo bavit.

FullSizeRender.jpg

Neříkám, že už mi je názor ostatních úplně jedno, ale postupně se učím projevovat to, jaká opravdu jsem. Už se nestydím chodit bez make-upu, říkat, že jsem vegetarián a nebo že mě nebaví jen tak sedět u kafe. Uvědomila jsem si totiž, že to, jak mě vnímají ostatní, nejsem já, ale oni. Každý jsme jiný, a proto je i naše vnímání jiné. Díky tomu jsem se ale také naučila neodsuzovat lidi na první pohled - vždyť kolikrát mi napíše nádherná holka s Instagramem plným sexy fotek, že každý večer brečí, protože nesnáší svoje tělo. Každý máme nějaký svůj příběh a jediné, co máme společné je to, že jsme lidi, kteří musí každý den svádět svoje vnitřní boje.

...Tak bychom se mohli podporovat, ne?


After a while, another "self-love" post is finally here again. However, this time I don't want to talk about the body image or the relationship with food as I did in the previous posts. I'd like to talk about the topic which sounds even more familiar to me - the differences.

Honestly, there's no better person to write this kind of post as I've been different since my childhood. I hated kindergarten, I cried on every school trip and most importantly I started wearing make-up and miniskirts already at the age of 11. Of course that the wild puberty is a natural part of everyone's life but not at such a young age, so I was constantly judged which led to my eating disorder.

However, I talked about this topic in a previous post so it would be a waste of time to do it again. What I actually wanted to say was how much we are influenced by the opinion of other people. I was called that I'm weird for such a long time that I finally started to believe those words. I was so ashamed of being different that I did everything to hide it. I was scared to share my opinion and I wanted to be the same like everybody else. But even though I did everything for it, I was always judged.

And then I got bored of trying to please everyone else.

FullSizeRender.jpg

I'm not saying that I'm completely chilled with the opinion of others but I'm slowly learning to be myself. I'm not scared to go out without the make-up, I'm proud to say that I'm a vegetarian or that I don't like drinking coffee. I realized that we are not how other people see us - it's them. We are all different and even our perception's different. I also learned not to judge other people - actually I've received so many messages from beautiful girls that they are crying each night because they hate their bodies. We are all different but what we have in common is that we're people daily fighting our inner battles.

...So we should uplift each other instead.

OCTOBER FAVOURITES

OCTOBER FAVOURITES

SEPTEMBER FAVOURITES

SEPTEMBER FAVOURITES