Photo 01-12-15 16 13 02.jpg

Welcome to my blog!

I am 19 years old life enthusiast, fitness lover and yogi with a huge passion for healthy cooking. I hope that you will find this page inspirational and that you will love it as much as I do!

MINDSET VI.

MINDSET VI.

Tentokrát bych se s vámi chtěla podělit zase o něco osobnějšího. Nemluvím o sobě moc ráda, ale třeba se někdo z vás potýka s podobným problémem a mohla bych mu trošku pomoc.

Jsem hrozný perfekcionista a pokaždé všechno doženu do extrému. Například školu. Minulý rok jsem neskutečně prožívala známky a udělala bych všechno pro to, mít jedničky. Ze všeho. Což ve třeťáku, kdy každý učitel vyžaduje maximum, není úplně lehké. Byla jsem ze všeho tak vynervovaná, že jsem hodně zhubla, nikam nechodila a měla dokonce pohovor s třídní učitelkou, která mi říkala, že mám zvolnit, že v některých předmětech klidně stačí horší známky, než 1.

To by samo o sobě ještě nebylo tak hrozné. Horší je to, že jsem si to vůbec neuvědomovala. Nastavila jsem si v hlavě, že mě to baví a potlačila jsem tu nejzákladnější lidskou potřebu, potřebu odpočívat. Dostala jsem se do takového stavu, kdy když jsem si lehla, přišlo mi, že něco nestíhám, že mi něco utíká a tak svaly a především hlava pracovaly úplně nepřetržitě. Cítila jsem se hrozně vyčerpaná. Měla jsem najednou v hlavě dva hlasy. Jeden, který mě nutil pořád přemýšlet a něco dělat a druhý, který chtěl odpočívat. Viděli jste Hunger games? Přišla jsem si jako Peeta, když mu vymyli mozek a on nevěděl, co je skutečné a co ne. Ani já jsem to nevěděla. 

Tenhle rok se mi hodně předmětů zrušilo, protože je nebudu potřebovat k maturitě ani na vysokou. Všechny ty hodiny, které jsem strávila učením a ve stresu z toho, abych dostala minimálně 90%, byly zbytečné. Bohatě by stačilo, kdybych se soustředila jen na něco a v tom ostatním se spokojila s průměrem. A já jsem si to teď najednou uvědomila a všechno mi do sebe zapadlo. A cítím se hrozně hezky. Vyrovnaně a spokojeně. Nikdy nebudu schopná dělat věci na 50%, ale slíbila jsem si, že se nebudu přepínat a snažit se být perfektní za každou cenu.

Učení je jenom příklad, ale takhle je to se vším. S cvičením i s jídlem. Nemusí to být vždycky perfektní. Nedávno jsem viděla na instagramu u Kayly Itsines citát: ,,When you screw up, skip a workout, eat bad food or sleep in, it doesn't make you a bad person. It makes you a human. Welcome to the club. There's like seven billion of us.'' Nemůžeme se pořád soustředit jenom na výkon. Psychické zdraví je totiž stejně důležité, jako to fyzické. Tak si nevyčítejte ten kousek dortu nebo to, že jste dnes nestihli cvičit. Protože nikdo z nás není perfektní. Každý má chyby, ale každý je také v něčem dobrý. A to je to, co z nás dělá lidi.


This time I´d like to tell you something a bit more personal. I don´t like talking about myself much but maybe you can have a similar problem and I could help you.

I am such a perfectionist and I always try to do everything on 120%. For example school. Last year I would do anything to get A. From every subject. Which was quite hard when every teacher required maximum. I was still nervous, lost weight, I was still at home and even had a session with my teacher who said that I don´t have to be so hard on myself in some subjects.

But this is not the worst part. What´s worse is the fact that I didn´t see it. I set my mind that I like doing it and inhibited the most basic human need, need to rest. I was in that phase when I was feeling I´m missing on something when I laid so my muscles and especially my head were still working. I felt so exhausted. I felt like I had two voices in my head. The first one had me still thinking and the latter needed to rest. Have you ever seen Hunger games? I felt like Peeta when they brainwashed him and he didn´t know what´s real and what is not. I didn´t know it as well.

A lot of subjects has been cancelled this year as I don´t need them for maturita or my future studies. All the hours spent in stress to get at least 90% were unnecessary. I could be happy with the average in some subjects and concentrate just on the most important ones. And now I finally realized it. And I´m feeling amazing. Balanced and happy. I´ll never do things on 50% but I promise myself that I won´t be stressing over to be always perfect and I´ll allow myself to rest.

Learning is just an example but it´s the same thing with exercising and food as well. It doesn´t have to be always perfect. I´ve read a quote on Kayla Itsines Instagram lately saying: ,,When you screw up, skip a workout, eat bad food or sleep in, it doesn't make you a bad person. It makes you a human. Welcome to the club. There's like seven billion of us.'' We can´t concentrate just on a performance. The psychical health is as important as the physical one. So don´t regret this piece of cake or that you haven´t exercise today. Because no one is perfect. Everyone has mistakes and everyone in his/hers own way. And this is what makes us humans. 

SEPTEMBER FAVOURITES

SEPTEMBER FAVOURITES

AUGUST FAVOURITES

AUGUST FAVOURITES