Photo 01-12-15 16 13 02.jpg

Welcome to my blog!

I am 19 years old life enthusiast, fitness lover and yogi with a huge passion for healthy cooking. I hope that you will find this page inspirational and that you will love it as much as I do!

MINDSET IX.

MINDSET IX.

Když jsem šla nedávno domů z posilovny, začalo se stmívat. Byla krásně růžová obloha, bílá pokrývka a mrazivý vzduch. Nikdo mě nechápe, proč se radši courám venku, než abych jela autem, ale přesně tohle je ten důvod. Nejlíp se mi přemýšlí. Když jsem venku, jsem unášená záhadností života a přemýšlím nad spoustu otázek.

Jak vůbec vznikl svět a co bylo před ním?

Jak vypadal život před tisíci lety – měli lidé stejné pocity, jako máme my dnes?

Kolik nových životů právě vzniká a kolik naopak zaniká?

A co se se všemi mými myšlenkami stane, až zanikne ten můj?

Přestože nad těmito otázkami často přemýšlím, odpovědi neznám. Co jsem si, ale uvědomila je to, že nic netrvá věčně. A v mnoha věcech mi to pomohlo. Když se něčeho bojím nebo mě čeká nějaká nová výzva, myslím na to, že ať už to dopadne jakkoliv, stejně si vždycky večer lehnu do své postele. I když totiž ten moment nemusí být příjemný, je dočasný. A jestli máte špatné období už dlouho a přijde vám, že už snad nikdy nebudete šťastní, podívejte se na to takhle - nic v přírodě nekvete celý rok. Rostliny opadají, uschnou, ale poté zase rozkvetou. Je to neustálý koloběh přírody, které jsme ovšem součástí i my.

Zároveň mě ale děsí, jak všechno rychle ubíhá – oni totiž ani ty krásné momenty netrvají věčně (a jak bych si přála, aby moje snídaně nikdy neskončily!). Proto si říkám, že je opravdu zbytečné se zabývat minulostí a především, strachovat se budoucností.

V životě nejsou všechny situace podle našich představ a zároveň nemůžeme všechno ovlivnit. Jediné, co opravdu můžeme ovlivnit, je náš přístup. Já rozhodně nejsem ten nejpozitivnější člověk a mám spoustu dní, kdy si vyčítám, co jsem udělala nebo se bojím, co přijde. Ale rozhodla jsem se na tom pracovat - koukat na věci pozitivně a užívat si aktuální moment naplno.

Jdete do toho se mnou?


I was walking home from the gym while the sun was slowly going down. The sky was bright pink, the ground was purely white and the air freshly frozen. No one understands why I prefer to walk everywhere rather than drive but this is the reason. I have so many thoughts while being outside. I am being impressed by the incredibility of life and I ask myself so many questions.

How did the world come into being and what was there before?

What was the life like thousands of years ago?

How many new lives are beginning and how many are ending right now?

And what will happen with all my thoughts once my life ends?

Even though I am constantly thinking about these questions I can't find the answers. But what I recently realized is that nothing lasts forever. And it has helped me in so many ways. When I am scared of something or I face a new challenge, I keep in mind that I will always get to my bed at the end of the day. No matter what. The moment might not be pleasant but it is temporary. If you are having longer bad period, look at the situation in a wider context - nothing in nature blossoms whole year. It is the continuous cycle which in fact we are part of as well.

However, I am also scared how quickly everything flies away - especially the beautiful moments (oh my, how I wish my breakfast could last forever!). My point is how unnecessary regrets about the past and worries about the future are. There will be situations in life we can't control. All that we can influence is the mindset.

I am not a superpositive person by any mean. I have so many days when I regret something I've done or when I am scared about what's coming. But I decided to change that - I will try to find the beauty in everything and enjoy every moment to the fullest.

Are you with me?

MY TIPS FOR LEARNING ENGLISH

MY TIPS FOR LEARNING ENGLISH

JANUARY FAVOURITES

JANUARY FAVOURITES