Photo 01-12-15 16 13 02.jpg

Welcome to my blog!

I am 19 years old life enthusiast, fitness lover and yogi with a huge passion for healthy cooking. I hope that you will find this page inspirational and that you will love it as much as I do!

MINDSET IV.

MINDSET IV.

Po dlouhé době jsem hrála golfový turnaj. A zase jsem zahrála pěkně špatně. Přijela jsem domů se slzami a po zbytek dne měla náladu na nic. Potom se to ale stalo. Atentát v Nice.

I když pominu fakt, že za pár dní jedeme kousek od toho místa na dovolenou, mám husí kůži. V té chvíli jsem si uvědomila, jak naprosto stupidní a malicherný problém já právě řeším. Někde zrovna umíraly nevinní lidé. Lidé, kteří se jako já ráno probudili. Kteří se přes den smáli, mluvili a přemýšleli. Kteří si šli užít hezký večer. A na které doma čekala rodina. Kteří už se nikdy nevrátí a to jenom kvůli tomu, že byli ve špatnou chvíli na špatném místě.

Mrzí mě a trápí mě, co se teď děje. To, co Islámský stát dělá už nemá s náboženstvím nic společného. Zabíjejí nevinné lidi, šíří strach, ale také nenávist. Přijde mi, že je Evropa v naprostém rozkladu a především chaosu. Islámskému státu se povedlo, že se lidé bojí cestovat a odsuzují všechny muslimy. Nicméně v tom jim nahrávají i média. Myslíte, že se bude psát o milionech muslimů, kteří se dokázali asimilovat se západní kulturou? Ne, bude se psát o tom zlomku radikálů, kteří byli a jsou v každém náboženství.

Všichni jsme přeci stejní lidé. Jo, možná máme rozdílnou kulturu, barvu pleti nebo náboženství, ale všichni jsme přišli na svět stejně.  A všichni máme teď jednoho společného nepřítele, kterého se nesmíme bát a kterému musíme čelit - Islámský stát.

Měli bychom se spojit a ne házet jeden na druhého vinnu a vzájemně se nesnášet. Já sama ve svém pokoji asi těžko vymyslím nějaké celosvětové řešení. A také vím, že tímhle článkem nic nezměním. Ale musela jsem se z toho všeho vypsat. Jsem z toho, co se teď děje zmatená a tak tenhle článek byl taková změť myšlenek.  

Co jsem tím vším tedy chtěla říct?

  • negeneralizujte a neodsuzujte všechny muslimy

Islámský stát už s islámem nemá co dělat a muslim se rozhodně nerovná terorista.

  • berte média s rezervou

Nikdy nemůžeme s jistotou vědět, jak se daná věc doopravdy stala, pokud jsme to nezažili. Média si to často přibarvují a následně ovlivňují názor čtenáře.

  • netrapte se zbytečnostmi

Každý má někdy špatný den, a to je naprosto normální. Také je naprosto normální uvolnit emoce a jednou za čas se pořádně vybrečet. Ale netrapte se zbytečtnostmi, které se buď staly, nebo se nedají změnit. Na všem se dá najít něco pozitivního, i kdyby to měla být jenom zkušenost do budoucna.

  • a hlavně si užívejte každého dne naplno!

Sama na to tak často zapomínám. Jsem naštvaná, že se mi nepovedly lívance, že prší nebo že se mi najednou změní plány. Ale musím být vděčná za ten den, který mi byl dán a přijmout ho takový, jaký je. A také za to, že můžu žít v té naší malé, klidné České republice.


I played a golf tournament after a long time. And I sucked again. I came home crying and was in a really bad mood. But then it happened. Nice assassination.

I have goose bumps even if I leave aside the fact that we are going on a holiday near Nice in a few days. In that moment I realized how stupid and peddling my problem was. People were dying somewhere. People that woke up just like I did. People who smiled, talked and thought throughout the day. Who wanted to enjoy great evening. And who had their family waiting for them. Who will never return just because they were in the wrong time on a wrong place.

I am sad for what is happening. The things that ISIS does don´t have anything in common with religion anymore. They kill innocent people, spread fear and even hatred. It seems to me that Europe is in a complete decay and mainly chaos. ISIS managed to make people scared of travelling and judge all the Muslims. However, it does the media as well. Do you think that they will write about millions of Muslims who are assimilated to the western culture? No, they will write about the fraction of radicals that are and always were in every religion.

We are all human beings. Well, maybe with different culture, skin colour or religion, but we were all born the same. And we all have one common enemy we should not be afraid of – ISIS.

We should join together, not blame and hate each other. I won´t come up with a worldwide solution by myself in my room. I even know that this post won´t change anything. But I had to put my thoughts on the paper. I am confused about what is happening so this article is quite a tangle of thoughts.

What exactly I wanted to say?

  • Don´t generalize and judge all the muslims

ISIS doesn´t have anything in common with islam anymore and not all the Muslims are terrorists.

  • Don´t take the media too seriously

We can´t ever say how the thing actually happened if we weren´t there. Media sometimes overrate the situation and then influence the opinion of readers.

  • Don´t worry about unnecessary things

Everyone has a bad day sometimes which is absolutely alright. It is also absolutely alright to release your emotions and cry once in a while. But do not worry about the things that happened or that you can´t even change. There is something positive in everything, even if it´s just an experience.

  • and moost importantly, enjoy every day to the fullest!

I forgot about it a lot as well. I am angry that I screw up my pancakes, that it is raining or that my plans change. But I have to be thankful for the day I was given and accept it the way it is. And also for the opportunity to live in a small, peaceful country as the Czech Republic is. 

JULY FAVOURITES

JULY FAVOURITES

JUNE FAVOURITES

JUNE FAVOURITES