Photo 01-12-15 16 13 02.jpg

Welcome to my blog!

I am 19 years old life enthusiast, fitness lover and yogi with a huge passion for healthy cooking. I hope that you will find this page inspirational and that you will love it as much as I do!

MINDSET II

MINDSET II

Nikdy bych neřekla, že zrovna já se pustím do psaní takového článku. Vlastně jsem docela introvertní, a co vážně nemám ráda, je mluvit o sobě. Ale v poslední době mám tak přeplněnou hlavu, že se z toho prostě musím vypsat.

V minulém článku MINDSET jsem tohle téma trochu nakousla. Hodnocení. Proč hodnotíme ostatní, když je ani pořádně neznáme? Když nevíme, čím si prochází? Kolikrát si ani neuvědomíme, jak můžou pohledy nebo slova ranit. Právě slova jsou totiž to, co si člověk pamatuje do konce života.

Zrovna postava se teď hodnotí na každém kroku. Lidé vás vidí poprvé a už si vás někam zaškatulkují. Poslední dobou pořád slýchám to, že jsem moc hubená (většinou se to ke mně donese, že to někdo někomu říkal).  Jsem. Trápí mě to. Chtěla bych mít pořádný zadek a tvary a snažím se s tím něco dělat. Přibrat je pro mě ale těžší, než zhubnout, jelikož mám nějaký životní styl a filosofii, miluju sport a zdravé jídlo. Nechci se toho vzdát, jelikož cítím, že jsem se konečně v něčem našla. Jsem přesvědčená o tom, že s dostatečným množstvím jídla to zvládnu i touhle cestou. A ani si nedovedete představit, jak mě sráží ty pohledy lidí a neustálé hodnocení za zády. Je těžké pořád hledat tu motivaci být pozitivní, pokračovat a nevzdávat se. A právě psychika hraje jak u přibírání, tak u hubnutí obrovskou roli – stejně jako všechno ostatní, i tohle začíná v hlavě. Jsem ráda, že mám kolem sebe pár lidí, u kterých vidím, že jim na mně záleží a dodávají mi vůli jít dál. Jsem za to moc vděčná.

Každý si svádí nějaký svůj vnitřní boj, i když to třeba nedává na odiv. Ať už se jedná o postavu, práci nebo rodinu.  A já obdivuji každého, který bojuje a snaží se. Proto, prosím, nehodnoťte ostatní, dokud o nich něco nevíte a už vůbec ne za zády. Podpořte je a ukažte jim, že v tom nejsou samy :)


I would never say that I´ll share that post. I am more introverted and what I really don´t like is talking about myself. But I´ve been having such a mess in my head lately that I have to share it with you.

I talked about something similar in the MINDSET post. Judgement. Why do we judge others when in fact we know nothing about them? When we don´t know what they are going through? We don´t realize how words can hurt. Well in fact, words are what a person will remember forever.

Human body is being criticized everywhere. People see you for the first time and you are automatically classified somewhere. I have been called too skinny lately (behind my back to be exact). I am. It bothers me. I would love to have a big butt and curves and I am trying to do my best to get it. For me it´s harder to gain weight than to lose it as I have a particular lifestyle and philosophy, I love sport and healthy food. And I don´t want to change that because I feel that I finally found myself. I am convinced that I´ll make it with great amount of food. You can´t even imagine how hard it is to continue when you hear all the gossips. It´s so hard to still find the motivation to be positive, to continue and don´t ever give up. And in fact the state of mind has the biggest influence of losing or gaining weight. It all starts in your head as well as everything else. I am so thankful that I have a few people around that I know will support me and they are giving me the power to continue.

We are just humans and we all have some kind of struggles, even if we don´t share it. No matter if with body, work or family. And I admire everyone who is fighting his battle. So please, don´t judge others! Support them and show them that they are not alone in it :)

MAY FAVOURITES

MAY FAVOURITES

MINDSET

MINDSET