Photo 01-12-15 16 13 02.jpg

Welcome to my blog!

I am 19 years old life enthusiast, fitness lover and yogi with a huge passion for healthy cooking. I hope that you will find this page inspirational and that you will love it as much as I do!

MINDSET

MINDSET

V poslední době jsem neměla uplně nejlepší období. Byla jsem pořád ve stresu z toho, kolik toho máme ve škole, že nic nestíhám, k tomu se přidaly problémy doma a v osobním životě. K čemu to vedlo? Neměla jsem čas na věci, co normálně ráda dělám, neplánovaně jsem zhubla a fakt se mi to nelíbí :D (tímto zdravím všechny, kteří to řeší za mými zády a mě samotné se nezeptají) a celkově jsem byla vůči všemu negativní.Pochopila jsem, že mindset dělá opravdu strašně moc. Být šťastný je jenom naše volba. Nic a nikdo nás neudělá šťastné, dokud se nerozhodneme jimi být. Štěstí nepřijde k nám. Štěstí vychází z nás. Samozřejmě, že jsou v životě chvíle, kdy to není jednoduché a kdy si nemůžeme takhle vybírat, ale ve většině případů to tak je. Věřím, že všechno v životě má svůj smysl a děje se z nějaké příčiny. Přeci jenom to je to, co nás utváří a posouvá dál. Já chci na svém pozitivním myšlení pořádně zapracovat. Půjdete do toho se mnou? :)

 •  Vstaňte dřív a udělejte si pořádnou, klidnou snídani. Já rána naprosto miluju – nejdříve se protáhnu pár jógovými cviky, pak hooodně dlouho jím snídani a přitom pročítám lidovky.cz, projíždím instagram, jdu se obléct a namalovat. Až potom v klidu odjíždím.
 • Buďte milý! Mám hrozně ráda takové ty drobnosti, kdy pustíte staršího člověka sednout nebo prodavačce popřejete hezký den. Je vidět, jak je to potěší a udělá radost. Zlepšíte tím den nejenom sobě, ale i ostatním.
 •  S nikým se nesrovnávejte. Tohle je problém sociálních sítí. Na instagramu mají všichni perfektní život a víte co? Instagram pěkně kecá :D Nikdy nevíte, co se skrývá za usměvavou fotkou a jaký příběh si ten člověk nese. Chyby patří k člověku a jsou tím, co ho dělá jedinečného. Každý jsme jiný, každý máme jiné možnosti, každé lidské tělo je jiné.
 • Dělejte, co vás baví a nekoukejte na to, co si o vás myslí ostatní! Ať jsem ve svém životě udělala cokoliv a rozhodla se jakkoliv, vždycky to někdo komentoval, hodnotil, kritizoval. Jsem ráda, když se mnou lidé mluví upřímně a řeknou mi narovinu, co si myslí a né někde za zády. Nepomlouvejte ostatní! Tím, že o někom budete za jeho zády špatně mluvit, z vás lepšího člověka neudělá. Každý si nese svůj příběh a nemůžeme hodnotit jeho rozhodnutí, když nevíme, co za nimi stojí.
 • Nepřepínejte se a buďte na sebe hodní. Bod, na kterém osobně musím zapracovat nejvíce ze všeho. Neumím odpočívat, všechno se snažím zvládnout na 100% a potom jsem akorát ve stresu. Někdy je lepší zvolnit, zastavit se a prostě vypnout.
 • Večer než půjdete spát, zrekapitulujte si celý den. Já si každý večer najdu chvilku, kdy si vyjmenuju všechno, co se mi za ten den přihodilo, co se mi povedlo a co jsem zkazila, poděkuji za všechno co mám a jdu si zase v klidu lehnout.

Last couple of weeks were not the best for me. I was constantly under the pressure because of school, family problems and my personal ones. What was the result? I did not have time for things I normally love doing, I unintentionally lost weight and I´m not happy about it (greetings to everyone talking about it behind my back) and I was so negative about everything.

I realized that mindset is the key. Happiness is just a choice. Nothing will make us happy until we choose to be happy. Our happiness won´t come to us. It will come from us. Of course there are times in life when it´s not easy and we can´t choose that easily. But in most cases we can. I believe that everything in life has its´ own purpose and happens for a reason. It´s something that gives us power to move on and defines us as a person. I want to improve my positive thinking. Are you in? :)

 • Wake up early and make yourself a huge, calm breakfast. I absolutely love mornings – first think I do after waking up are some yoga postures. Then I have my breakfast and eat it for sooo long while reading articles on lidovky.cz and scrolling through Instagram. Then I dress up, do my make-up and get ready for the day.
 • Be kind! I just love these little things when you let an older person sit or wish a shop assistant good day. You can see how happy it makes them. It improves your day as well as others.
 • Don´t compare yourself with anyone! That´s the main problem of social media. Everyone has a perfect life on Instagram and you know what? That´s all fake. You never know what´s hidden under the smile and what story has the person. Mistakes are part of us and make us unique. We are all different, we have different options, different bodies.
 • Do what you love and don´t care about what other people think! Everything I did in my life, every decision I made was commented, judged and criticized. I am so thankful when someone says his/hers opinion directly to me and not behind my back. Don´t spread gossips about anyone! It won´t make you a better person when you say something bad behind a person´s back. We all have our story and we can´t judge anyone as we do not know his/hers.
 • Be kind to yourself. That´s exactly the major point I have to work on. I am not able to rest. I try to manage everything on 100% which leads to that I´m constantly under the pressure. Sometimes it´s better to slow down, stop and just relax.
 • Before you go to sleep, repeat your whole day. I find a minute every night just to thank for everything I have, for everything I have done that day even if it was wrong or right. Then I go slowly to sleep. 
MINDSET II

MINDSET II