Photo 01-12-15 16 13 02.jpg

Welcome to my blog!

I am 19 years old life enthusiast, fitness lover and yogi with a huge passion for healthy cooking. I hope that you will find this page inspirational and that you will love it as much as I do!

IRON ON A VEGAN DIET

IRON ON A VEGAN DIET

V dnešním článku bych se ráda věnovala tématu, které je na veganské stravě často diskutované, a tím je železo. Železo je nezbytné pro transport kyslíku do těla a svalů, pro správnou funkci imunitního systému a pro tvorbu červených krvinek. Jeho nedostatek se projevuje únavou, slabostí, špatnou imunitou, potížemi s dýcháním nebo například studenými končetinami. Naše tělo si ho neumí vytvořit samo, což znamená, že ho musíme přijmout ze stravy - a právě proto se spousta lidí bojí přechodu na veganství. Je sice pravda, že živočišné produkty jsou významným zdrojem železa, ale nejsou nezbytné pro jeho optimální hladinu. Já sama jsem dokonce s železem měla problémy, když jsem ještě jedla maso a po přechodu na veganství se mi jeho hladina naopak zvedla na optimální.

Na co je tedy potřeba si dát pozor?

POTRAVINY BOHATÉ NA ŽELEZO

Zatímco železo v živočišných produktech je hemové (lépe vstřebatelné), železo v rostlinných produktech je nehemové. Studie sice prokázaly zdraví prospěšné účinky nehemového železa, ale jeho vstřebatelnost je nižší - proto je hlavní jíst dostatečně, aby bylo zajištěné optimální množství. Mezi nejvýznamější veganské zdroje železa patří třtinová melasa, oříšky, semínka, tempeh, špenát, kadeřávek, batáty nebo ovesné vločky.

POTRAVINY BOHATÉ NA VITAMIN C

Bylo dokázáno, že vitamin C zvyšuje vstřebatelnost nehemového železa až o 60%! Proto zkuste potraviny bohaté na železo kombinovat s potravinami bohatými na vitamin C (například rajčata, paprika, maliny, borůvky nebo citron). A pokud se vám to k sobě zrovna nehodí, není nic lehčího, než si dát k jídlu vodu s citronem!

LÁTKY SNIŽUJÍCÍ VŠTŘEBATELNOST ŽELEZA

Některé látky mají ale přesně opačné účinky, než vitamin C a vstřebatelnost železa naopak snižují. Patří mezi ně především černý čaj a káva, ale také různé doplňky stravy, hlavně zinek a vápník.

DOPLŇKY STRAVY

Dřív jsem si myslela, že je zbytečné užívat doplňky stravy, když mi nic nechybí, ale teď už vím, že doplňky stravy slouží právě jako prevence toho, aby mi něco nechybělo. Proto užívám tekuté železo od Viridian, které jsem si úplně zamilovala - má totiž naprosto božskou pomerančovou příchuť!

To už by bylo pro dnešní článek všechno. Na závěr bych ale ještě chtěla říct, že jestli jste dlouho nebyli na odběrech krve a nebo si dokonce myslíte, že byste mohli mít hladinu železa nízkou, nechte si radši udělat krevní rozbor a vše konzultujte s lékařem.

Zároveň doufám, že se vám článek líbil a hlavně, že vám pomůže! Budu se na vás těšit zase příště!


In today’s post I’d like to cover the topic which is being discussed a lot on a vegan diet - the iron. The iron is essential for an oxygen transport, propper immune system function or the production of red blood cells.

The symptoms of iron deficiency are tiredness, weakness, poor immune system, problems with breathing or cold hands & legs. Our body is not able to produce the iron on its own so we have to take it from our diet - and that’s exactly the reason why most people are scared of becoming vegan. While it’s true that the animal products are rich in iron, they are not actually essential for having the optimum level. In fact, I used to struggle with low iron level when I was eating meat and it has risen since I’ve become vegan.

So what you should be careful of?

FOOD RICH IN IRON

While the iron in animal products is hem (easily absorbable), the iron in plant products is non-hem. It has been proved that the non-hem iron has many health benefits but it’s absorbtion is lower - so you have to eat a lot to get an optimum amount. The foods richest in iron are black strap molasses, nuts, seeds, tempeh, spinach, kale, sweet potatoes or oats.

FOOD RICH IN VITAMIN C

It has been proved that the vitamin C improves the non-hem iron absorbtion up to 60%! So try to combine iron rich foods with with vitamin C rich foods (for example tomatoes, peppers, raspberries, blueberries or lemon). And if you’re wondering how, there’s nothing easier than to have a glass of lemon water along with your meal!

IRON INHIBITORS

However, there are some inhibitors which have completely opposite effects than the vitamin C - they decrease the iron absorbtion. These are black tea or coffee and also various supplements such as the zinc or the calcium.

THE SUPPLEMENTS

I used to think that I don’t need to use supplements when I was not lacking of anything. However, now I know that the supplements serve as the prevention. Because of that I’m using liquid iron by Viridian which I absolutely love and would highly recommend!

So that’s all for todays post. I’d love to conclude by saying that if you haven’t had your blood tested or if you’re feeling like you could have low iron levels, definitely get your blood tested and consult it with your doctor.

Also, I hope you liked that post and that you found it helpful! See you in the next one.

APRIL FAVOURITES

APRIL FAVOURITES

20 GREATEST MEMORIES OF MY LIFE

20 GREATEST MEMORIES OF MY LIFE