Photo 01-12-15 16 13 02.jpg

Welcome to my blog!

I am 19 years old life enthusiast, fitness lover and yogi with a huge passion for healthy cooking. I hope that you will find this page inspirational and that you will love it as much as I do!

MINDSET X.: HOW TO DEAL WITH CRITICISM

MINDSET X.: HOW TO DEAL WITH CRITICISM

V dnešním článku bych se chtěla věnovat něčemu, co mě dřív ovlivňovalo víc, než cokoliv jiného - kritika. Nemyslím ale takovou tu kritiku, kdy vám někdo přesně a přímo řekne, co mu vadí. Naopak, takováto zpětná vazba je někdy víc, než potřeba. Mám na mysli kritiku a la urážlivé anonymní komentáře, pomluvy a hodnocení za zády.

Už od dětství jsem jiná, než většina ostatních lidí. Zatímco všechny děti školku milovaly, já každé ráno plakala, že tam nechci jít. Zatímco si ostatní holky ještě pořád hrály s panenkami, já už jsem řešila kluky. A zatímco moji spolužáci trávili páteční večery na party, já si v posteli četla knížku. Přestože jsem ale byla ve všem tak moc odlišná, vždycky jsem dala na názor ostatních. Každou kritiku jsem brala vážně, trápila jsem se tím, snažila se změnit sama sebe a být pro všechny perfektní. Jenže jen co jsem změnila jednu věc, našlo se něco jiného, co ostatním vadilo.

V poslední době jsem se ale změnila víc, než kdy dřív - a to je také důvod, proč píšu tenhle článek. Poprvé jsem se totiž nezměnila kvůli ostatním, ale kvůli sobě. Pochopila jsem, že jsme každý tak moc jiný, že se nikdy nedokážu zavděčit všem a že já sama budu šťastná jedině tehdy, budu-li sama sebou. Možná budu pro někoho šílená a nenormální, ale proč se měnit, když je mi to přirozené a cítím se tak dobře? Vždycky se najdou lidé, kteří o mě budou říkat, že ve videích ,,melu sračky", ale také se najdou lidé, kterým budou moje názory blízké a třeba mě budou mít rádi právě kvůli nim.

Proto bych na závěr chtěla říct dvě věci. Zaprvé, nebojte se ukázat, kdo doopravdy jste. Neřešte urážlivé komentáře a zlé pohledy - člověka, který má potřebu tohle dělat naštvete nejvíc právě tehdy, když vám to bude úplně jedno. A věřte mi, že ten moment, kdy zapomenete na to, co si o vás myslí okolí, se nedá popsat.

A druhá věc - nemějte předsudky a neodsuzujte ostatní. Nikdy nevíte, čím si člověk prošel, jaký si nese příběh a co ovlivňuje jeho jednání. To, že o někom řeknete něco špatného, z vás opravdu lepšího člověka neudělá, naopak se ve vás nahromadí tak akorát negativní energie, kterou zase dostanete zpátky. Za to takový úsměv dokáže kolikrát víc, než cokoliv jiného.

Vždyť nakonec, všichni jsme přeci jenom lidé a ty naše chyby a odlišnosti jsou to, co dělá tenhle svět tak zajímavý.


In this post I'd like to talk about something which was influencing my life a lot in the past - the criticism. I don't mean that kind of criticism when someone tells you exactly and straight what he doesn't like about you. In fact, this kind of self-reflection is sometimes truly needed. I mean that kind of criticism via anonymous comments, gossips and talking behind someone's back.

I've been truly different since I was born. While all the other children loved going to kindergarten, I always cried before I went there. While all the other girls where still playing with Barbies, I was already interested in boys. And while my classmates were spending nights in the club, I was laying in my bed reading a book. However, even though I was so different my whole life, I always followed other people's opinion. I took every criticism seriously, tried to change myself and be perfect for everyone. But once I changed one thing, others found something different to judge.

Lately I've changed more than I have ever before - and this is the reason why I'm writing this post. For the first time in my life I haven't changed because of someone else but only because of myself. I finally realized that we are all so different that I can't please everyone and that the only way to be happy is to be myself. I might be crazy for some people but why change something which is natural and pleasant for me? There will always be someone saying that I'm ,,talking shit" in my videos but there will also be someone who will like me exactly for my opinions.

To conclude I'd like to say two things - First, don't be afraid to show who you truly are. Don't care about rude comments and evil looks. Trust me that the moment you stop caring about what other people think is indescribable.

And secondly, don't make prejudices and don't judge other people. You never know what someone has been through, what's his story and what influences his decisions. It won't make you a better person when you say something negative about someone else - actually you will be only full of negative energy which you'll receive back. But such a simple thing as a smile can sometimes do wonders.

At the end of the day, we are all just human beings and our mistakes and differences are what make this life so amazing.

HEALTHY MEALS ON A BUDGET

HEALTHY MEALS ON A BUDGET

APRIL FAVOURITES

APRIL FAVOURITES