Photo 01-12-15 16 13 02.jpg

Welcome to my blog!

I am 19 years old life enthusiast, fitness lover and yogi with a huge passion for healthy cooking. I hope that you will find this page inspirational and that you will love it as much as I do!

GREAT THINGS NEVER CAME FROM COMFORT ZONES

GREAT THINGS NEVER CAME FROM COMFORT ZONES

Musím se přiznat, že mě psaní článku z minulého týdne neuvěřitelně bavilo. Vzpomínání na jednotlivé měsíce jsem si vážně užívala, jelikož jsem už skoro zapomněla, co všechno se událo a kolik se toho změnilo. Jak jsem se já změnila. Nechci znít nějak povýšeně nebo dokonce namyšleně, ale musím říct, že jsem na sebe pyšná.

Když jsem si tak vzpomínala na největší zážitky jednotlivých měsíců, uvědomila jsem si, že všechny mají jedno společné. Ať už se jednalo o výlet do města, kde jsem nikoho neznala, založení e-shopu nebo zkoušku v předtermínu, pokaždé jsem překonala strach a vystoupila ze své pohodlné zóny. Na životě je totiž úžasná jedna věc - každé ráno máme možnost začít znovu. Zapomenout na minulost, sebrat všechny síly a jít si za tím, po čem nejvíc toužíme. Já věřím, že dokážeme všechno, co si usmyslíme, a zároveň, že jediná věc, která nám v tom může zabránit, je ta naše pohodlná zóna. Tahle zóna je sice příjemná a bezpečná, ale nic v ní nezískáte, nic se z ní nenaučíte a nikam vás neposune.

Často mi chodí zprávy, jak rozjet blog nebo e-shop. Když jsem si založila blog, můj jediný čtenář byla mamka. Když jsem navrhla první kolekci, nakoupila jsem trička ze špatného materiálu a zbytečně vyhodila spoustu peněz. A také jsem měla spoustu dní, kdy jsem se procházela Prahou a ze všeho mi tekly slzy. Ale víte co? Coca-cola za první rok prodala jen 25 lahví.

Neúspěch je totiž součást cesty.

Nejdůležitější je nenechat se odradit, věřit si, mít svůj cíl a jít si tvrdě za ním.

Tak co z toho udělat novoroční předsevzetí?


Honestly enough, I truly enjoyed writing the post I’ve shared with you guys last week. It was so nice to think about the highlights of those months as I almost forgot how many things have changed. How much I’ve changed. I don’t want to sound big-headed at all but I must admit that I’m actually proud of myself.

When I was thinking about the highlights, I realized that they all have one thing in common. No matter whether it was my trip to the city I’d never been before, the launch of my e-shop or the very first exam, I always overcame my fear and stepped out of my comfort zone. There’s one amazing thing about life - every day we are given chance to start over. Forget about the past and work for what we truly want. I believe that we can do anything we want and that the only thing stopping us is the comfort zone. Even though it’s a nice and safe place to be in, you don’t gain or learn anything from it.

I’ve received many questions about how to start the blog or the e-shop. When I started writing my blog, the only reader I had was my mum. When I set up my e-shop, I bought wrong T-shirts and absolutely threw a lot of money away. I also had days when I was just walking in the Prague and tears were falling all over my face. But you know what? Coke sold only 25 bottles during their very first year.

Failure is just a part of a journey.

The most important thing is to believe in yourself, to have your goal on mind and be ready to do anything to reach it.

It almost sounds like a New year’s resolution, doesn’t it?

MY TIPS FOR STAYING POSITIVE

MY TIPS FOR STAYING POSITIVE

DECEMBER FAVOURITES

DECEMBER FAVOURITES