Photo 01-12-15 16 13 02.jpg

Welcome to my blog!

I am 19 years old life enthusiast, fitness lover and yogi with a huge passion for healthy cooking. I hope that you will find this page inspirational and that you will love it as much as I do!

HOW TO START THE BLOG

HOW TO START THE BLOG

Udělalo mi vážně ohromnou radost, že se vám článek o focení z minulého týdne líbil, ale ještě víc mě překvapilo, kolik dotazů mi přišlo na téma “jak si založit blog”. Stejně jako ve focení, ani v blogování se nepovažuji za žádného odborníka a Tereza’s diary je pro mě pořád jen takové moje malé blogové miminko. Nemyslím si, že bych byla kdovíjaká bloggerka, ale naplňuje mě to víc, než cokoliv jiného. Také to ale dělám hlavně pro vás a jelikož mi na vás nepopsatelně záleží, ráda vašim prosbám vyhovím.

Tak tedy jdeme na to!

NÁZEV BLOGU

Prvním důležitým (a zároveň možná úplně nejsložitějším) bodem je samotný název blogu. Přesně si pamatuji, jak jsme celá rodina seděli v obýváku a celý večer vymýšleli název mého blogu. Padla spousta návrhů v nejrůznějších jazycích, až nakonec taťku napadlo jednoduché Tereza’s diary - a v té chvíli bylo rozhodnuto! Název blogu by totiž měl splňovat tři věci: měl by vyjadřovat vás, obsah vašeho blogu a především, měl by být jednoduchý & dobře zapamatovatelný.

PLATFORMA

Když máte vymyšlený název, přichází otázka, co bude za ním. Pokud to s blogováním myslíte opravdu vážně, doporučila bych vám investovat a zařídit si blogu na takové platformě, abyste za názvem blogu měli jen .cz nebo .com - vypadá to prostě profesionálněji. Já jsem si blog zřídila přes Squarespace, jelikož jsem ho chtěla psát i anglicky. Squarespace je dražší, ale za to opravdu kvalitní platforma - všechno je jednoduché, přehledné a pokud i přesto máte nějaký problém, Squarespace support team vám kdykoliv pomůže.

OBSAH BLOGU

Než s blogováním začnete, je důležité si uvědomit, jaké bude téma vašeho blogu a o čem vůbec chcete psát. Hlavně ale nedělejte něco jen proto, že je to populární nebo že to tak dělá někdo jiný - BUĎTE SAMI SEBOU! Lidé si vás postupem času najdou a oblíbí právě díky vaší originalitě. Není nic horšího, než když se někdo snaží napodobit úspěšného bloggera za každou cenu - z článků a příspěvků to je prostě poznat a ztrapníte tak akorát sami sebe.

PRAVIDELNOST

Určitě jste si mohli všimnout, že jsem na plánování a řád pěkně ujetá - na blog přidávám 4x týdně, na Instagram 3x denně, každou neděli je nové video a tak dále. Vyhovuje mi to, jelikož v tom mám systém, ale zároveň si myslím, že je to lepší i pro čtenáře - přesně totiž ví, kdy má co sledovat.

KOMUNIKACE SE ČTENÁŘI

Právě komunikace se čtenáři je to, co mě na celém blogování baví úplně nejvíc! Čtu každý komentář, pokaždé se snažím odpovědět a zprávy od vás úplně zbožňuju. Uvědomuju si totiž, že blogovat můžu právě díky vám! Proto se o své čtenáře zajímejte, ptejte se jich na různé věci a komunikujte s nimi.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Také je důležité blog propagovat a ideální způsob je prostřednictvím sociálních sítí. Založte si proto i Instagram nebo Facebookovou stránku (se stejným názvem jako má váš blog, pro čtenáře to bude jednodušší) a vždycky, když vydáte nový článek, upozorněte a odkážete na něj.

SPOLUPRÁCE

Spolupráce jsem si schválně nechala na závěr - přišla mi totiž také spousta dotazů “jak založit blog a získávat od značek věci zdarma”. Spolupráce jsou pochopitelně příjemná výhoda blogování, ale rozhodně to nemůžete dělat jen kvůli nim. Bude vám přicházet spousta nabídek a je trapné přijímat všechno. Pokud budete jako vegani propagovat řeznictví (ano, i taková nabídka mi přišla), nikdo vám to neuvěří a zbytečně snížíte kvalitu svého blogu. Já si své spolupráce vybírám opravdu pečlivě a mám zásadu propagovat jen to, co mám ozkoušené a sama používám.

Doufám, že se vám článek líbil a že vám třeba pomůže - schválně mi dejte vědět do komentářů, jestli se do blogování pustíte.

Hodně štěstí!


Honestly, it made my day that you liked my post about food photography but I was even more surprised when I got questions “how to start up the blog”. As with the photography, I don’t consider myself being any pro and Tereza’s diary is still such a small blog baby for me. However, it fills my soul more than anything else. Also, I’m doing it mostly for you and as you are the most important for me, I’d like to help you with anything.

So here we go!

THE NAME OF YOUR BLOG

The very first important (and actually the hardest) thing is the name of the blog. I can remember how our whole family was sitting in the living room thinking about the name of my blog. We mentioned different names in many languages until my father got an idea of Tereza’s diary - and I fell in love with it! The name of your blog should have three things: it should express yourself, the content of your blog and it should be simple & easily memorable.

THE PLATFORM

It’s up to you which platform you’d choose but if you take blogging seriously, I’d recommend to invest in a platform which has only .com ending - it looks more professional. I have my blog on Squarespace and even though it’s pricey it has truly high quality - everything’s simple and if you have any problem, you can reach for help to someone from the Squarespace support team.

THE CONTENT

Before you start with the blogging it’s important to decide what will be the main content of your blog. But most importantly, don’t do anything just because it’s popular or because someone else is doing it - ALWAYS BE YOURSELF! The readers will find you and like you because of your originality. There’s nothing worse than someone who’s trying to copy some famous blogger no matter what and it’s truly visible from the posts.

REGULAR POSTS

You definitely noticed I love planning and my routine - I upload new blog post 4 times a week, new Instagram photo 3 times a day, new Youtube video every Sunday and so on. I like that system and I also think that it’s better for the readers - they know exactly when and what to follow.

COMMUNICATE WITH YOUR READERS

The communication with my readers is actually what I love the most about blogging! I read every comment, I’m always trying to respond and I honestly love messages from you guys. In fact, I am absolutely aware that I can have a blog because of you! So be curious about your readers, ask them various things and communicate with them.

SOCIAL MEDIA

Also, it’s important to promote your blog and the best way how to do it is via social media. So set up an Instagram account or a Facebook page and every time you upload new post, inform your followers.

COLLABORATION

And last but not least - the collaboration. In fact, I received many questions “how to set up the blog and get free things from companies”. Collaborations are definitely a nice aspect of the blogging but you can’t do it just because of them. You will be getting many offers and it’s awkward to accept them all. If you are vegan and you will promote butchers it will only decrease the quality of your blog. I’m personally truly picky about the brands I collaborate with and I only promote the stuff I’m personally using.

 I hope you liked that post and that found it helpful - let me know in the comments whether you’ll start with the blogging.

Good luck!

MARCH FAVOURITES

MARCH FAVOURITES

FEBRUARY FAVOURITES

FEBRUARY FAVOURITES