Photo 01-12-15 16 13 02.jpg

Welcome to my blog!

I am 19 years old life enthusiast, fitness lover and yogi with a huge passion for healthy cooking. I hope that you will find this page inspirational and that you will love it as much as I do!

MINDSET XI.: SELF-LOVE

MINDSET XI.: SELF-LOVE

Sociální sítě jsou teď doslova zahlcené nejrůznějšími detox dietami, letními cvičebními plány nebo bikini body motivacemi. Pravděpodobně čekáte něco podobného i od tohohle článku, že? Tak to vás tentokrát bohužel zklamu.

Před šesti lety jsem vypadala úplně jinak - měla jsem pořádný zadek, silné nohy a prsa. A také jsem měla tak nízké sebevědomí, že jsem chodila jen v černé, brečela jsem při nakupování kalhot a nesnášela jsem svoje tělo. Dny jsem trávila projížděním modelingových agentur, kde jsem obdivovala všechny vyhublé holky s dlouhýma nohama a prázdným výrazem, a tak moc jsem si přála vypadat jako ony, že jsem svačila salátovou okurku a večeřela dva suchary. Jenže když jsem konečně dosáhla svého cíle a vypadala jsem jako chodící mrtvola, spokojená jsem nebyla. Moc dobře jsem si uvědomovala, jak nemocně vypadám a zas a znova jsem se za to nesnášela.

Potom jsem přibrala a všechno by se mohlo zdát růžové - začala jsem cvičit, jíst zdravě, ale přesto jsem se sebou pořád nebyla spokojená.

Proč nemám delší nohy?

Proč nemám vyrýsovanější svaly?

Proč nemám větší prsa?

Proč, proč, proč...

Až nedávno jsem si to konečně uvědomila - jak bych sakra mohla být sama se sebou spokojená, když se nemám ráda?

Na cvičení a zdravé jídlo nedám dopustit, ale můžete popíjet zelená smoothies, jíst quinoa, cvičit každý den, ale když nebudete mít rádi své vlastní tělo, nikdy nebudete spokojení s tím, jak vypadáte. Možná nemám obrovský prsa, kulatej zadek, dlouhý nohy a jsem až moc hubená.

Ale víte co? Já to svoje tělo miluju.

Jsem vděčná za to, že je zdravé, jsem pyšná na všechno, co dokáže a za nic na světě bych ho nevyměnila. Jsem to prostě já a vím, že jsem daleko víc, než jen ta hmota patrná na pohled. Všichni jsme víc. Jsme myšlenky, názory, prožitky, emoce, vzpomínky, postoje...Lidské duše. Proto neřešte, co si o vašem těle myslí ostatní a nesrovnávejte ho s nikým jiným. Vždyť jen díky vašemu tělu můžete každý den vstát, dýchat, smát se, běhat, cvičit, jíst batáty a hlavně, žít.

Vaše tělo je dokonalé samo o sobě.

Tak ho neskrývejte.


Social media is now being spammed by all those detox diets, summer training programmes and bikini body challenges. You are now probably expecting something similar from this post, right? I'm sorry to disappoint you this time.

I looked completely different six years ago,  I had nice curves - bigger butt, legs and even boobs. But I was without any self-confidence so I wore only black, I cried every time I went shopping and I literally hated my body. I was spending days scrolling through modelling agencies and I admired all those skinny girls with long legs and empty expressions. I wanted to look like them so much that I was snacking on a plain cucumber and my dinner consisted of two crackers. However, once I reached my target and I finally looked like a zombie, I wasn't happy at all. In fact, I was absolutely aware of how unhealthy I looked and I hated myself even more.

Then I gained some weight and everything appeared fine - but even though I started exercising and eating healthy, I was still unconfident with my body.

Why can't I have longer legs?

Why can't I be more shredded?

Why can't I have bigger boobs?

Why, why, why...

Only recently did I finally realize it - how the hell could I be happy with my body when I don't like myself?

I love exercising and eating healthy but you can drink all those green smoothies, eat quinoa and exercise daily and you'll never be happy with your body if you don't love yourself first. I might not have the biggest boobs, sexy butt, long legs and I'm still too thin.

But you know what? I love my body.

I'm grateful that my body's healthy, I'm proud what it can do and I'd never ever change it. It's just mine and I know that I'm even more than the visible body. We are all more. We are thoughts, opinions, experiences, emotions, memories... Human beings. So forget about what other people think about your body and don't compare yourself to anyone. At the end of the day, your body is the reason you can wake up, breathe, smile, run, exercise, eat sweet potatoes and most importantly, live.

Your body is perfect on its own.

So don't hide it.

TRAVEL DIARY: BISCHOFSHOFEN & SLOVENIA

TRAVEL DIARY: BISCHOFSHOFEN & SLOVENIA

JUNE FAVOURITES

JUNE FAVOURITES