Photo 01-12-15 16 13 02.jpg

Welcome to my blog!

I am 19 years old life enthusiast, fitness lover and yogi with a huge passion for healthy cooking. I hope that you will find this page inspirational and that you will love it as much as I do!

AUGUST FAVOURITES

AUGUST FAVOURITES

Písnička: Calum Scott – Dancing on my own

Když se podívám na moje nejoblíbenější písničky za poslední měsíce, pokaždé jsem vám doporučovala spíše vážné, pomalé a smutné. Nejsem nějaký depresista, ale u takovýhle písniček se mi nejlépe přemýšlí a když si chci něco pustit doma, vyhovuje mi prostě takovýhle styl.V srpnu jsem nejčastěji poslouchala Dancing on my own od Caluma Scotta.

Knížka: Brendan Brazier – Vegan v kondici

Přestože veganka (zatím?) nejsem, začala jsem číst Vegana v kondici a hrozně mě zaujal. Je to sice psáno odbornou formou s užitím odborných termínů, avšak vše je naprosto jednoduše vysvětlené. Brendan Brazier je atlet, účastník ultramaratonů a zároveň vegan. Ve své knížce například popisuje, jaký má vliv stres, ukazuje příkladový jídelníček a dokazuje, že jde být v perfektní kondici a podávat maximální výkon i bez zabíjení nevinných zvířat.

Beauty: Pleťová maska: Lush Oatifix

Tahle pleťová maska od Lushe je rozhodně nejlepší, co jsem kdy vyzkoušela a hlavně voní úplně neskutečně! Všechny informace najdete v článku zde.

Oblečení/doplňky: Reserved košile

Největší překvapení za srpen je asi to, že jsem si nekoupila žádnou sportovní věc, ale věc na běžné nošení. Koupila jsem si tuhle jednoduchou kostkovanou košili v Reserved, která stála 599 kč a zamilovala jsem se do ní hned na první pohled.

recept: raw dorty

V srpnu jsem poprvé zkusila udělat raw dort a to s příchutí chocolate banana. Vážně se moc povedl, všem chutnal a tak jsem zkusila ještě jiný, tentokrát double layered blueberry. Byl také úplně skvělý a tak mě napadlo, že bych začala dělat raw dorty na objednávku. Jestli by jste chtěli nějaký můj raw dort ochutnat, neváhejte mi napsat!

Pití: the most luxurious milkshake ever

Pamatujete si na ten jahodový milkshake z McDonalds? Tak tenhle chutná naprosto stejně! Jediný rozdíl je v tom, že obsahuje asi tak bilionkrát méně cukru a trilionkrát více bílkovin. Dobře, možná trošku přeháním, ale je tak dobrý, že si ho musíte udělat také. Recept i s příhodami z vymýšlení najdete ZDE.

Food typ: Cavalier hořká čokoláda 85%

Hořká čokoláda mi chutná daleko víc, než ta mléčná. A co teprv ta od značky Cavalier! Kupovala jsem ji v Country life v Melantrichově a stála 79 kč. Neobsahuje cukr a je slazená pouze stévií. Co se mi na té čokoládě (kromě její boží chuti) líbí nejvíc je to, že je produkovaná v rámci fair trade.

Restaurace: Delmart

Delmart není žádná novinka, už jsem vám ho doporučovala dříve. Tentokrát jsem si dala salát s kuřecím masem, cizrnou, mandlemi, brokolicí, kukuřicí, kedlubnou a hráškem a jako vždy nezklamal.

Cvik: Bakhasana

Poprvé jsem udělala bakhasanu (jógová pozice vrány). Přestože je stále co zlepšovat, nejlepší je ten pocit zvládnout něco, co jsem ještě před měsícem nebyla schopná udělat. Potvrdilo se mi, že vše je jen o tréninku, trpělivosti a hlavně víře v sebe samého.

Fitness typ: Hudba při cvičení

Tak a teď hádejte, co poslouchám při cvičení.

Kabáty a Eminema.

Myslím, že jste spíš čekali nějaké jógové mantry, ale běžet v rytmu Burlaci nebo zvedat činky při Lose yourself, tomu se prostě nic nevyrovná. Problém nastává, když se do toho tak položím, že začnu nahlas rapovat.

Instagram účet: @plantifulsoul

Claire Michelle je tak neskutečně nádherná. Nejenom na povrchu, ale hlavně uvnitř. Její instagramový účet @planitfulsoul jsem objevila zase díky Youtube a jejím motivačním videím.  Každý její příspěvek je neskutečně pozitivní, čistý, klidný a dobíjející energii. Pořád se usmívá a je vidět, jak si užívá naprostých maličkostí v životě, jak je spokojená a šťastná.

Zážitek: První tetování

Můj největší srpnový zážitek se stal určitě 4.8., kdy jsem se konečně odhodlala a splnila si svůj sen – nechala jsem se potetovat. Všechny informace najdete v článku zde.


Song: Calum Scott – Dancing on my own

I always recommend rather serious, slow and sad songs when I look back to the previous months. It´s not that I am kind of depressive person but what I love about these songs is that I can think while listening to them. These are the songs I listen to when I am at home. My favourite August song was Dancing on my own by Calum Scott.

Book: Brendan Brazier – The THRIVE book

Even though I am not a vegan (yet) I started reading The THRIVE book and I fell in love with it. It is written in a professional way with usage of scholarly terms but everything is clearly explained. Brendan Brazier is an athlete, ultramarathon competitor while vegan. In his book he describes the impact of stress, shows an example of his diet or proves that it is possible to be in perfect shape and achieving maximum performance without killing innocent animals.

Beauty: Face mask: Lush Oatifix

This face mask by Lush is literally the best face mask I have ever tried and it smells just incredible! All the information are in the post here.

Clothes/Accessories: Reserved shirt

he biggest August surprise was that I didn't buy anything for a sport, but I bought something casual. I bought this simple shirt in Reserved that costed 599 CZK and that was love at a very first sight.

Recipe: raw cake

In August I made my very first raw cake with chocolate banana flavour. It turned out pretty tasty, everyone loved it so I made another one with double layered blueberry flavour. This one was also so tasty that I got an idea to start making raw cakes on order. If you would like to try some of my raw cakes, feel free to contact me!

Drink: the most luxurious milkshake ever

Do you remember the milkshake from McDonalds? The strawberry one? So this luxurious milkshake tastes absolutely the same! The only difference is that it contains billion times less sugar and trillion times more protein. Well, maybe I am exaggerating a bit but it is literally so delicious that you have to try it! Recipe as well as the making story is up here.

Food tip: Cavalier Dark chocolate 85%

I prefer dark chocolate more than milk one. Especially the one by Cavalier! I bought it at Country life Melantrichova and it costed 79 CZK. It doesn´t contain any sugar and it is sweetened only with stevia. What I love most about this chocolate (except it´s heavenly taste) is that it is produced as a fair trade.

Restaurant: Delmart

Delmart is not any kind of novelty, I have already recommended it before. This time I went for a salad with chicken, chickpeas, almonds, broccoli, sweetcorn, kohlrabi and peas and it was amazing as usual. 

Exercise: Bakhasana

I was able to do Bakhasna for the first time (yoga crow pose). Even though there is still something to improve, the best feeling is actually doing the pose I wasn´t able to do month ago. It confirmed my meaning that everything is about training, patience and faith in yourself.

Fitness tip: Music while exercising

Guess what I am listening to while I exercise.

Czech rock band Kabáti and Eminem.

I think that you expected something more like yoga mantras, but to run in the rhythm of Burlaci or lift weights with Lose yourself, that can´t be beaten. The only problem is when I start raping out loud.

Instagram account: @plantifulsoul

Claire Michelle is beautiful. Not only on the outside, but mostly on the inside. I found her Instagram account @plantifulsoul thanks to Youtube and her motivational videos. Each of her post is unbelievably positive, clear, calm and energy boosting. She is still smiling and you can see her enjoying the smallest things in life, you can see how happy she is. 

Experience: first tattoo

My biggest August experience happened definitely on 4th August when finally my dream came true - I got my very first tattoo. All the information are in the post here.

SEPTEMBER FAVOURITES

SEPTEMBER FAVOURITES

TRAVEL DIARY: SWITZERLAND, ITALY, MONACO

TRAVEL DIARY: SWITZERLAND, ITALY, MONACO