Photo 01-12-15 16 13 02.jpg

Welcome to my blog!

I am 19 years old life enthusiast, fitness lover and yogi with a huge passion for healthy cooking. I hope that you will find this page inspirational and that you will love it as much as I do!

YOGA STYLES: WHICH ONE TO CHOOSE?

YOGA STYLES: WHICH ONE TO CHOOSE?

K minulému článku “KAM V PRAZE NA JÓGU” mi přišla spousta otázek, jaký styl jógy si vybrat nebo jaký styl cvičím já, a proto jsem si říkala, že bude nejlepší na všechno odpovědět v samostatném článku. Hned na úvod bych ale chtěla říct, že jóga je jen jedna, a přesto existuje nespočet nejrůznějších stylů. Zároveň se liší i každá lekce, a to podle člověka, který ji vyučuje. Proto následující popisy berte spíš jen jako obecné informace a radši vyzkoušejte různé styly a navštívte více lekcí, ať zjistíte, co vyhovuje právě vám.

Na dnešek jsem si pro vás ale připravila přehled hned šesti stylů, takže jdeme rovnou na to!

HATHA

Hatha jóga je základem pro všechny styly jógy a jestli s jógou nemáte žádné zkušenosti, doporučovala bych vám začít právě s ní. Je pomalejší, nenáročná a je zaměřená především na zklidnění mysli. Pozic většinou bývá méně, provádějí se po delší časový úsek a po každé pozici následuje relaxace. Lekce navíc bývá zakončená pránájámou, tedy dechovým cvičením.

IYENGAR

Iyengar jóga patří také mezi jednoušší styly jógy. Není dynamická, ale naopak je klidná a vyznačuje se tím, že se klade velký důraz na správné provedení jednotlivých pozic. Právě proto je vhodná jak pro začátečníky, tak pro zkušené jogíny, kteří chtějí zlepšit svojí techniku provádění pozic.

BIKRAM

Bikram jóga se skládá z 26 pozic hatha jógy a dvou dechových cvičení, ale přesto se pěkně zapotíte - cvičí se totiž v sále, který je vyhřátý na 42 stupňů. Díky tomu se sice zlepšuje ohebnost, ale cvičení je opravdu náročné a mnoha lidem se ze zdravotních důvodů vůbec nedoporučuje.

ASHTANGA

Jestli s jógou začínáte, ashtangu bych vám jako první lekci úplně nedoporučovala - jedná se totiž o opravdu dynamické a silové cvičení. Jednotlivé pozice jsou striktně seřazeny do sérií, jsou spojené vinyasou (přechod mezi sériemi) a zapojuje se dech udždžají (jógový dech skrz hlasivkovou štěrbinu). Zároveň se většinou předpokládá, že lidé na lekci už s jógou mají nějakou zkušenost, takže se jednotlivé pozice tolik nevysvětlují.

JIVAMUKTI

Jivamukti jóga je hodně oblíbená v USA odkud pochází, ale u nás se s ní tolik nesetkáte - přesto jsem ale párkrát byla na lekcích Petry Pikkelové a určitě bych vám tenhle styl doporučovala vyzkoušet! Cvičení je sice podobně náročné, jako Ashtanga, ale velký důraz se klade na duchovno, vegetariánství a laskavost vůči ostatním bytostem. Lekce jsou také odlišné tím, že během nich hraje hlasitá hudba a také se často zpívá.

VINYASA

A na závěr - vinyasa. Vinyasu jsem si schválně nechala až nakonec, jelikož je to styl, který jsem si zamilovala já. Nejradši chodím na lekce Rosibel Marquez, Tobiase Lorenze a Simči Hruškové do Jógovny nebo Yogame a mám ráda, když je lekce rychlejší, dynamická a plynulá. Vinyasa posiluje & protahuje svaly, má pravidelný rytmus založený na vašem dechu, jednotlivé pozice na sebe navazují a zapojuje se při nich jógový dech udžájí, proto není zrovna vhodná pro úplné začátečníky.

Doufám, že se vám dnešní článek líbil a hlavně, že vám pomůže! Moc děkuji za jeho přečtení a budu se na vás těšit zase příště!


Before we start, I’d love to acknowledge that there’s just one yoga even though it has so many different styles. Also, every class is different depending on the lector. So take these descriptions just as a general information and rather try various styles and visit more classes in order to find out which one suits you the best.

However, here I’ve got a description of six different yoga styles for you today so here we go!

HATHA

If you don’t have any yoga experience, I’d recommend you starting with a hatha yoga. It has slower pace and it focuses on calming a mind. There are usually less postures which are being held for a longer time and each posture is being followed by a relaxation. Also, at the end of each lesson is often a pranayama which is a breathing exercise.

IYENGAR

Iyengar yoga is also an easier yoga style. It’s not dynamic, actually it’s slower and it’s focused on doing each posture correctly. That’s the reason why it’s being recommended to people who are starting with yoga as well as experienced yogis who’d like to improve their technique of postures.

BIKRAM

Bikram yoga consists of 26 hatha yoga postures and two breathing exercises but you’ll get a nice sweat for sure - it’s being practiced in the room with a temperature of 42°C. Because of that the flexibility improves, but the practice is truly intense and it’s not being recommended to many people considering health conditions.

ASHTANGA

If you’re new to yoga, I wouldn’t recommend you starting with an ashtanga - it’s truly dynamic and hard style. Postures are divided into series which are connected with the vinyasa and the ujjayi breathing is being used during a practice. Also, it’s usually assumed that yogis at the class already have some yoga experience so the postures are not being explained that much.

JIVAMUKTI


I’d truly recommend you trying this style even though it’s almost as hard as the ashtanga. The main focus is on the spirituality, the vegetarianism and the compassion towards all the other beings. What’s also different on these classes is that loud music is being played and a huge part of them is dedicated to singing.

VINYASA

And finally - the vinyasa. The vinyasa is the yoga style I personally fell in love with. I prefer when the lesson’s quick, dynamic and energetic. Vinyasa both stretches & strengthens muscles, it has a regular rhythm based on your breath, postures have a strict schema and the ujjayi breathing is being used during them so I wouldn’t recommend vinyasa to a complete yoga beginners.

I hope that you liked that post and that you found it helpful! Thank you so much for reading it and I’ll see you next time!

DIET UPDATE: PROČ JSEM SI ZAČALA POČÍTAT KALORIE & MAKRA

DIET UPDATE: PROČ JSEM SI ZAČALA POČÍTAT KALORIE & MAKRA

KAM V PRAZE NA JÓGU

KAM V PRAZE NA JÓGU