Photo 01-12-15 16 13 02.jpg

Welcome to my blog!

I am 19 years old life enthusiast, fitness lover and yogi with a huge passion for healthy cooking. I hope that you will find this page inspirational and that you will love it as much as I do!

RUNNING: MY STORY & HOW TO STOP MAKING EXCUSES

RUNNING: MY STORY & HOW TO STOP MAKING EXCUSES

Na Instagramu je v plném proudu moje běhací challenge, a tak mě napadlo sepsat článek, který by vám mohl pomoci zbavit se výmluv a zapojit se také. Nejdřív bych ale chtěla vysvětlit, proč jsem vůbec tuhle výzvu spustila, jak jsem se já k běhu dostala a jak to s ním mám teď.

Jestli si totiž myslíte, že jsem takhle aktivní blázen odjakživa, tak se vážně pletete. Jako malá jsem sice dělala spoustu sportů, ale potom přišla puberta a já se vyvalila na sedačku s pytlíkem chipsů v ruce. Vůbec jsem se nehýbala, necvičila jsem a běhání pro mě bylo tou nejhorší noční můrou. A to se zákonitě projevilo na mojí fyzičce - sice jsem se každou hodinu tělocviku snažila vymyslet nějakou omluvenku, ale když jsem byla donucená běžet, vždycky jsem skončila poslední.

Příběh, jak jsem se ke zdravému životnímu stylu dostala, je opravdu složitý a můžete si ho přečíst v E-BOOKU. S během jsem ale začala paradoxně až když jsem se snažila přibrat, přičemž jsem chodila dvakrát týdně na pás a těch 10 minut rychlé chůze se mi zdálo nekonečných. Když jsem ale další den zvládla těch minut 12, potom 20 a nakonec jsem dokonce běžela, začala jsem být na těch malých pokrocích závislá.

A běh jsem si jednoduše zamilovala.

Teď už to jsou nějaké 4 roky, co běhám pravidelně a v současné době běhám 4x týdně, většinou okolo 13/14 km. Samozřejmě je to pro mě skvělý způsob, jak se udržet fit, ale upřímně už to teď opravdu nedělám kvůli postavě - běh má pro mě daleko hlubší význam. Asi to bude znít zvláštně, ale nejlépe si při něm odpočinu. Je to pro mě chvíle, kdy se cítím nejvíc sama sebou, jelikož jsem sama se svým tělem, poslouchám svůj dech a posouvám svoje limity. Díky běhu jsem také zažila nespočet krásných zážitků do konce života - ten hlavní byl určitě půlmaraton, o kterém si můžete přečíst zde.

Přesto se ale pocit, když doběhnete, nedá popsat - a to je právě ten důvod, proč jsem vymyslela červencovou běhací challenge - chtěla bych, abyste ho zažili i vy!

Jak se tedy vyhnout výmluvám?

NEJSEM DOST FIT

Nejčastější výmluva, která je ale úplně hloupá - vždyť po vás nikdo nechce žádné maratonské výkony! Není nic špatného na tom ze začátku jenom rychle chodit, je přeci jasné, že to nepůjde hned podle vašich představ. Na běhu je nejlepší právě to, že si vzdálenost i rychlost můžete zvolit podle sebe. A když už nemůžete dál, tak prostě skončíte! Zároveň jsou ale pokroky vidět opravdu rychle - stačí pokaždé přidat dvě minutky nebo pár metrů a uvidíte, že za měsíc zvládnete to, o čem se vám nikdy ani nesnilo.

NEMÁM ČAS

Další pěkně trapná výmluva - neexistuje nemít čas. Jsem přesvědčená o tom, že je všechno o prioritách a o správném naplánování. Samozřejmě můžete mít časově náročnou práci, školu nebo cokoliv jiného, ale najít si denně půl hodinky se dá vždycky - co takhle nařídit si budík o chvíli dřív?

NEMÁM SPORTOVNÍ VÝBAVU

Běh má oproti jiným sportům jednu velkou výhodu, a to, že nepotřebujete skoro žádné vybavení - vlastně stačí jenom kvalitní boty. A upřímně, povinnost koupit si nové sportovní boty se dá přežít, ne?

NEMÁM MOTIVACI

A jakou jinou motivaci byste chtěli, než sebe? Není přeci úplně dokonalé vidět svoje vlastní tělo zvládnout věci, které by ještě před pár měsíci nedokázalo? Navíc je prokázané, že běh opravdu slouží jako meditace a pomáhá léčit depresi.

Tak, konec výmluv a JDEME NA TO!


I've started a running challenge on my Instagram so now I'd love to share with you my personal experience and maybe some useful tips how to stop making lame excuses.

You can't be more wrong if you think I've always been such an active freak. I was doing so many sports when I was a child but then puberty hit me and lying on a couch with a bag of chips was all I did. I wasn't moving at all, didn't do any exercise and running used to be my worst nightmare. Of course it influenced my physique - I was always the last during our P.E. lessons.

The story about how I started living healthy is long and pretty complicated, but the truth is that I actually started running when I wanted to gain weight. I used to go on a quick walks twice a week and those 10 minutes felt never-ending. But then I manage to walk for 12 minutes, 20 minutes and then I was actually able to run.

And as I saw all those little changes, I literally fell in love with running.

It's been four years since I´ve started running and now I'm running about 14 km 4 times per week. Of course it's a perfect way how to stay in shape but honestly enough, I'm not doing it just because of my appearance - it has much deeper meaning for me. It may sound weird but I find it as the best way how to unwind. The reason is that it's the time when I'm feeling truly myself as I'm alone with my own body, listen to my own breath and push my limits. I've also experienced so many unforgettable moments connected with running - the best one was definitely the half marathon.

However, that amazing feeling when you finish can't be described - so how to avoid all those excuses and finally start running?

I'M NOT FIT ENOUGH

The most common excuse which is actually pretty lame - no one is expecting marathon results from you! There's nothing wrong in just walking from the very beginning and it's pretty obvious it won't be easy right after you start. However, the best thing about running is that you can choose your distance and your own pace. And when you don't feel like running anymore, you just stop! Even the improvement is visible pretty quickly - you'll see that in a month you'll be able to do things you've never even dreamed about!

I DON'T HAVE TIME

Another stupid excuse - there's no such a thing as not having time. I strongly believe that it's all about priorities and planning. Of course you can have a time-consuming job, school or whatever but you can always find 30 minutes in your schedule - what about waking up earlier?

I DON'T HAVE A PROPPER GEAR

Running has one huge advantage - you don't need almost any equipment. Actually the only thing you have to buy is the pair of high-quality shoes! And honestly, the obligation to buy new running shoes is not that bad, is it?

I DON'T HAVE A MOTIVATION

And what other motivation than yourself you'd like to have? Isn't it just amazing to see your body doing things it wasn't able to do before? It even has been proved that running is a kind of meditation and helps with healing depression.

So, end of excuses and HERE WE GO!

HOW TO START WORKING OUT (AND NEVER STOP)

HOW TO START WORKING OUT (AND NEVER STOP)

MY FIRST HALF MARATHON

MY FIRST HALF MARATHON