Photo 01-12-15 16 13 02.jpg

Welcome to my blog!

I am 19 years old life enthusiast, fitness lover and yogi with a huge passion for healthy cooking. I hope that you will find this page inspirational and that you will love it as much as I do!

HOW TO BECOME A MORNING WORKOUT PERSON

HOW TO BECOME A MORNING WORKOUT PERSON

Nejčastější výmluva, proč někdo necvičí bývá to, že nemá čas. Upřímně si myslím, že neexistuje "nemít čas", spíš je to o prioritách. Chápu, že když má člověk práci, školu nebo dokonce obojí, že to může být pěkně těžké stihnout ještě cvičení - ale vždycky se dá najít způsob, třeba v podobě ranního workoutu!

Když bych vám měla popsat svůj ideální den, tak by začínal pořádnou snídaní a následným tréninkem v posilovně. Neznám nic lepšího, než jít se po ránu pořádně zpotit, a potom mít celý den před sebou a stihnout spoustu věcí. Nedělá mi problém kvůli cvičení vstávat - dokonce mám daleko víc energie, než když jdu cvičit později, a zároveň mě to nastartuje na celý den. Nicméně chápu, že ne každému se chce být už v 7:30 ve fitku. A tak mě napadlo pro vás sepsat pár tipů, které by vám mohly pomoci se z té vyhřáté postele opravdu zvednout!

PRAVIDELNÝ SPÁNEK

Každý den vstávám i usínám ve stejnou dobu. Vyhovuje mi mít takovýhle řád, protože pravidelnost hraje opravdu velkou roli. Tělo si na režim zvykne a váš spánek (a později i výkon) bude efektivnější. Proto si zkuste stanovit (a především dodržovat!) svůj čas, kdy každý den vypnete televizi, odložíte mobil a půjdete si lehnout.

POZITIVNÍ PŘÍSTUP

Když budete usínat naštvaní, protože ráno musíte vstávat, pravděpodobně nakonec cvičit ani nepůjdete. Zkuste si to v hlavě přenastavit a nebrat cvičení jako trest pro tělo, ale naopak jako odměnu pro mysl - myslete na ten úžasný pocit po tom! Myslete na to, že před sebou potom budete mít celý den a večer nad učebnicí nemusíte být nervózní, že jste nestihli žádnou aktivitu.

PŘIPRAVTE SI VĚCI DEN PŘEDEM

Když si svojí sportovní tašku připravíte den předem, o to víc vás to ráno donutí opravdu jít, a zároveň se vám nestane, že by jste ve spěchu něco zapomněli.

SNÍDANĚ

Vím, že každému vyhovuje něco jiného, ale já si prostě nedovedu představit jít cvičit nalačno. Snídaně je pro mě základ dne a vždycky musí být vydatná, abych měla dostatek energie na cvičení. Také si ale musíte ozkoušet, co vyhovuje právě vám - já mám nejradši ovesné kaše nebo lívance, naopak se mi špatně cvičí například po omeletě.

POST-WORKOUT

Věřte mi, že ten pocit po cvičení je nejlepší odměnou - ale problém je, že to není dostatečně silná motivace. Proto si připravte nějakou odměnu, která na vás bude po cvičení čekat - a mě nenapadá nic lepšího, než jídlo! Vyzkoušejte například moje domácí kuličky - jsou plné bílkovin a navíc jsou SLADKÉ A ČOKOLÁDOVÉ!


The most common excuse for not working out is "I don't have a time". Personally, I don't think that there's such a thing as not having time, it's simply about the priorities. I understand that finding time to exercise can be pretty hard when you have to work, go to school or even both - but there's always possibility, for example a morning workout!

If I had to describe my ideal day it would start with a huge breakfast followed by a gym session. Actually there's nothing better than having a proper sweat in the morning and a whole day ahead afterwards. I don't even mind waking up for working out - actually I have much more energy than any other part of the day. However I understand not everyone is willing to be in the gym already at 7:30. So I summed up few tips for you how to actually jump out of bed!

REGULAR SLEEP

I wake up & go to sleep at the same time every day. I love having this kind of routine as it has a huge impact on my performance. Your body gets used to the regime and your sleeping (as well as the performance) improves dramatically. So try to set (and follow!)  your time when you turn off the TV, put away your phone and go to sleep.

POSITIVE ATTITUDE

When you go to sleep angry that you have to wake up, you probably won't go to the gym at all. Try swapping your attitude and instead of thinking about the exercise as a punishment for your body, think about it as a treat for your soul - think about the amazing feeling that's coming afterwards! You will have whole day ahead and in the evening you won't be nervous that you didn't manage to workout.

PACK YOUR WORKOUT EQUIPMENT THE DAY BEFORE

When you pack your workout equipment the day before it will push you to really go to the gym and you will also avoid the risk of forgetting something in a rush.

BREAKFAST

I know everyone is different and has different needs but personally, I can't imagine working out on an empty stomach. I need to have a proper breakfast first thing in the morning as it provides me with energy needed for exercising. However, you have to find what it's the best for you - I love having oatmeal or pancakes as a pre-workout but I can't have an omelette for example.

POST-WORKOUT

You can trust me that the best kind of reward is the feeling you get afterwards - the only problem is that it's not a very strong motivation. So choose something you'll be looking forward to during your workout - and I can't think of anything better than food! Try my homemade bites - they are full of protein while SWEET AND CHOCOLATY!

MY FIRST HALF MARATHON

MY FIRST HALF MARATHON

MY TIPS HOW TO START RUNNING

MY TIPS HOW TO START RUNNING