Photo 01-12-15 16 13 02.jpg

Welcome to my blog!

I am 19 years old life enthusiast, fitness lover and yogi with a huge passion for healthy cooking. I hope that you will find this page inspirational and that you will love it as much as I do!

HOW TO STAY MOTIVATED

HOW TO STAY MOTIVATED

Co si budeme povídat - přes léto je prostě všechno lepší. Nevím, jak to máte vy, ale na mě má počasí opravdu velký vliv. Mamka dokonce říká, že jsem dítě slunce - totiž vždycky, když jsou rekordní teploty a sluneční paprsky spalují mojí kůži, jsem nabitá neskutečným množstvím pozitivní energie. A zároveň motivace! Nejradši bych pořád běhala, cvičila, pekla, vařila, pomalu až hlasitě křičela, jak skvěle na tom světě je.

Jenže potom vždycky přijde podzim. Začne pršet, všechno je šedé, smutné a já mívám náladu tak akorát na to zavřít se do pokoje v tlustých pokožkách. Letos jsem se ale rozhodla, že to změním a že se pokusím nepodlehnout depresivním myšlenkám.

A jelikož se mi to zatím celkem daří, ráda bych se o svoje tipy, jak si udržet motivaci, podělila i s vámi!

UVĚDOMTE SI, PRO KOHO TO DĚLÁTE

Nejdříve si musíte uvědomit, že to děláte jen a pouze pro sebe. Cvičení je celoživotní vztah mezi vámi a vaším tělem, a proto se nestresujte, když toho zatím moc neuběhnete nebo když vám nepůjdou uzvednout těžké váhy. Naopak to berte jako potěšení - jako životní styl s cílem mít odolné, fit a hlavně zdravé tělo.

S NIKÝM SE NESROVNÁVEJTE

Neříkám, že je špatné mít nějaký vzory. Naopak to dokonce může být zdroj motivace! Nezapomeňte ale na to, že je každé lidské tělo jiné. To, co funguje na jednoho,nemusí fungovat na druhého. Proto se inspirujte, ale v žádném případě se s nikým nesrovnávejte - a už vůbec ne na sociálních sítích! Dobré nasvícení, správná póza a vhodný efekt totiž dokážou vytvořit falešnou iluzi, která je tak akorát důvod pro ztrátu motivace.

VYTVOŘTE SI TRÉNINKOVÝ DENÍČEK

A co takhle být sám sobě motivací? Jestli se vám zdá, že nemáte žádný progres, vytvořte si tréninkový deníček. Díky němu uvidíte svoje pokroky černé na bílém a třeba nakonec zjistíte, že jste na sebe jen moc přísní.

MYSLETE NA POCIT PO TOM

No jen si nemyslete - svoje aktivní rána miluju, ale také mám někdy dny, kdy se mi z té pohodlné postele prostě nechce. Potom si ale vzpomenu na ten úžasný pocit po cvičení a v tu chvíli mám na sobě tenisky! Při cvičení se totiž uvolňují endorfiny, hormony štěstí, které zajišťují to, že se po nějaké fyzické aktivitě opravdu cítíte šťastní. A navíc na sebe můžete být pyšní!

ZMEŇTE SVOJÍ RUTINU

Když děláte pořád dokola to samé, může se z toho stát pěkná nuda, a to se potom nějaká motivace hledá těžko. Zkuste si tedy najít nový impuls, který vás znovu nakopne - ať už změníte fitko, aktivitu nebo třeba jen skladbu tréninku!

ODPOČIŇTE SI

Jestli vám žádný z předchozích bodů nepomohl, může to být jednoduše tím, že jste přetrénovaní. Fyzické zdraví je úzce spjaté s tím psychickým, a proto třeba tělo vysílá signály, že si chce odpočinout. Klidně si tedy dopřejte pauzu a nebojte se, že přijdete o svaly nebo že ztratíte fyzičku - naopak se vsadím, že budete tak natěšení, že budou padat rekordy!

 

Doufám, že se vám článek líbil a že vám pomůže. A jestli máte i vy nějaké tipy, jak si udržet motivaci, tak mi je napište do komentářů!


Let's face it guys - everything's better in the summer. I don't know how about you but the weather is what influences my mood the most. My mum always says I'm a child of a sun - actually when I can feel sunbeams burning my skin, I'm full of positive energy. And the motivation as well! I could run all day, exercise, bake, cook and I'd almost love to shout out loud how perfect the life is.

But then autumn comes. It starts raining, everything's grey, sad and all I want to do is to put big socks on and lock myself in my room. However, this time I decided that I will try to change my attitude and avoid all those negative thoughts.

And as I'm actually doing quite well, now I'd love to share my tips with you.

DO IT FOR YOURSELF

Firstly, you have to keep on mind that you're doing it just for yourself. Exercising is a life-long relationship between you & your body so don't stress over when you can't run long distances or lift heavy weights yet. Try to do the complete opposite and enjoy that journey leading to a strong, fit and most importantly, healthy body.

DON'T COMPARE YOURSELF WITH ANYONE

I'm definitely not saying that having some kind of a role model's a bad thing. Actually it can be even a source of motivation! However, keep in mind that each body's different and that what works for someone else doesn't have to work for you. So feel free to look for some inspiration but don't compare yourself to anyone - and most importantly, not to anyone you've seen on a social media! Great lightening, right pose and proper filter create fake reality which only leads to a motivation loss.

SET UP YOUR TRAINING DIARY

And what about being your own motivation? If you can't see any progress, set up a training diary. You will be able to track your improvement much easier and maybe you realize that you are being just too hard on yourself.

THINK OF THAT POST WORKOUT FEELING

Even though I love my active mornings, there are days when I just don't feel like leaving my comfortable bed. But then I think of that amazing post workout feeling and I immediately have my sneakers on! Endorphines, the hormones of happiness, are being released after exercising so you are truly feeling happier. And you can be proud of yourself!

CHANGE YOUR ROUTINE

When you are constantly doing the same thing it can become boring and then the motivation's hard to find. Try to look for something new which will help you to get back on track - change the gym, activity or just the sequence of exercises!

TAKE SOME TIME TO UNWIND

If you didn't find any of the previous tips helpful, you might be just tired. Physical health is strongly connected to the mental one so it's possible that your body's telling you it needs some time to relax. So don't be afraid to take a rest, you truly won't lose muscles or get out of shape - I honestly think that your performance will be even better!

I hope that you liked that post and that you found it helpful. If you have some tips how to stay motivated as well, let me know in the comments!

HEALTHY FOOD SWAPS

HEALTHY FOOD SWAPS

MEAL PREP HACKS

MEAL PREP HACKS