Photo 01-12-15 16 13 02.jpg

Welcome to my blog!

I am 19 years old life enthusiast, fitness lover and yogi with a huge passion for healthy cooking. I hope that you will find this page inspirational and that you will love it as much as I do!

MY FIRST TATTOO

MY FIRST TATTOO

Tetování se mi vždycky hrozně líbilo. Už jako malá jsem si po rukou kreslila různé obrázky nebo lepila nálepky. Přijde mi, že to dozdobí a doutvoří člověka. Někdy v 16 už jsem byla pevně rozhodnutá, že si tetování udělám. Důvod, proč mi to trvalo přes dva roky, než jsem na tetování opravdu šla, byl takový, že jsem něvěděla co si nechat vytetovat. Chtěla jsem něco, co mě bude vyjadřovat. A potom jednou, když jsme měli na kurzu instruktora jógy přednášku, jsem najednou věděla, co chci. Ahimsa.

Ahimsa by se dalo volně přeložit jako nenásilí. Jedná se o lásku ke všemu živému. Možná jsem v tomhle naivní, ale věřím, že v každém člověku je něco dobrého. Že každý si nese svůj příběh ovlivňující jeho jednání. Jedná se ale i o lásku k sobě, k vlastnímu tělu. Měla jsem období, kdy jsem svoje tělo neměla ráda. Nelíbilo se mi jak vypadám. Když ale ležíte v noci v posteli a nemůžete spát, kdo tu bude pro vás? Vy sám. Vy a vaše tělo, které vám vrátí přesně to, co mu dáte. A proto jsem ráda, že to díky tetování můžu mít pořád na paměti.

Kamarádi mi doporučili salon One love tattoo v centru Prahy, kousek od Staromětského náměstí. Je sice drahý, ale myslím si, že za něco na celý život se vyplatí dát více peněz. Nejdříve jsem se objednala na konzultaci, kde jsem se naprosto nezkušeně vyptávala na každou blbost. Kluk tam byl ale neskutečně ochotný, trpělivý a milý. Domluvili jsme se tedy na termínu a 4.8. ve 12:00 jsem šla na to.

Tetovala mě Petra Brkic, moc šikovná a milá chorvatka. Připadala jsem si spíš jako na kafi s kamarádkou a skoro nic jsem necítila. Říkala mi, že jsem odvážná, že jdu na první tetování na zápěstí, že to je jedno z nejvíce bolavých míst. Asi mám práh bolesti trošku posunutý. Tatérka si nejdříve nakreslila návrhy, poté jsme vybraly jsme ten nejlepší, obtiskla mi ho na ruku a začala tetovat.

 Měla jsem štěstí, že moje kůže reagovala úplně bez problémů a ani nebyla zarudlá. Čerstvé tetování by se mělo dvakrát denně potírat antibakteriáním gelem, nemělo by se opalovat a namáčet.

Pokud přemýšlíte, zda jít či nejít na tetování, neváhejte. Hodně lidí se bojí, že to bude bolet. Když ale začnete s něčím menším, je to opravdu za chvilku hotové a myslím, že se to dá vydržet. A v nejhorším případě se to dá rozdělit na několikrát. Já jsem si splnila svůj sen a jsem na sebe pyšná. Vždycky jsem totiž hrozně dala na názor ostatních lidí a i tetování mi hodně lidí rozmlouvalo. Poprvé v životě jsem se rozhodla jenom podle sebe a jsem z toho naprosto nadšená. Konečně totiž mám něco jen svého a už to na svém levém zápěstí budu mít do konce života.


I was always impressed by tattoos. Even as a child I used to draw things and put stickers all over my hands. In my opinion it makes one more himself. When I was about 16 I was strongly convinced that I want a tattoo. The reason why it took me more than 2 years to finally get myself tattooed was that I did not know what to get. And then once, when we had a lecture on our yoga instructor course I knew exactly what I wanted. Ahimsa.

Ahimsa is being translated as nonviolence. It is a love to all creatures being. I may be naive but I believe that there is something good in everyone. That only life experience influences their actions. It is a love to you and your body as well. I did not like my body in the past. I wanted to look differently. But when you are laying in the bed at night and can´t sleep, who is there for you? You. Just you and your body that gives you your treatment right back. So I am happy that I will always have that on my mind because my left wrist.  

My friends recommended me One love tattoo salon in the heart of Prague, close to the Old town square. It is rather expensive, but I think that it is a worth investment in something lifelong. Firstly I went on a consultation. I had a lot of stupid questions there, but the guy was so kind and willing to help me. We agreed on date and 4th August at 12:00 I got tattooed.

I was tattooed by Petra Brkic, so skilled and kind Croat. I felt more like on a coffee with friend and did not feel any pain. She said that I am courageous that I am having my first tattoo on a wrist (allegedly it is one of the most painful places to get tattooed). Apparently I have my pain levels further. Petra firstly made some drafts, then we chose the best one, she imprinted it on my hand and started tattooing.

I was so lucky that my skin reacted without any problems and that it wasn´t even reddish. You have to clean your new tattoo twice a day with antibacterial gel. It should not be washed or sunbathed.

If you are thinking whether to get tattoo or not, go ahead. A lot of people are scared of pain. But when you start with something smaller, it is finished literally in few minutes and I think that the pain is worth the result. In the worst case it is possible to spread the making in more days. I made my dream come true and I am proud of myself. I always followed people advices and even though a lot of them disagreed with my tattoo, I decided just on my own for the first time in my life. And I am super excited! I finally have something just mine and I will have it on my wrist forever.

FACE MASK: LUSH OATIFIX

FACE MASK: LUSH OATIFIX